Fordon

Förbrukningsbluffen ökar i bilvärlden

Den verkliga bränsleförbrukningen avviker allt mer från biltillverkarnas uppgivna värden, visar en rapport.

Publicerad

De verkliga koldioxidemissionerna från bilar är nu i snitt 25 procent högre än vad biltillverkarna uppger. För tio år sedan låg snittet på 10 procent.

Det visar en undersökning från International Council on Clean Transportation.

Och främst är det tyska tillverkare som avviker mest. BMW uppger emissionsvärden som är 30 procent lägre än de som uppmättes. Audi uppger i snitt 28 procent lägre värden och Mercedes 26 procent.

Renault och PSA uppger 16 procent lägre värden och Toyota 15 procent.

- Det betyder att den verkliga bränsleförbrukningen för genomsnittsföraren ligger runt 25 procent över den som marknadsförs av tillverkarna, kommenterar Peter Mock, vd för ICCT Europe, för branschtidningen Automotive News. Undersökningen baseras på mätdata från nära en halv miljon bilar i Europa.

Resultaten visar att en ändring i regelverket för att testa motorer behövs. I EU-parlamentet förs diskussioner om hårdare testregler från 2017. Från 2020 talar EU om utsläppsmål på 95 gram koldioxid per kilometer.