Fordon

Flygbolagen gör inte nog för att sänka sina utsläpp

En ny undersökning visar att 20 av de största flygbolagen kommer missa Paris-avtalets långsiktiga mål. Foto: David nunuk
En ny undersökning visar att 20 av de största flygbolagen kommer missa Paris-avtalets långsiktiga mål. Foto: David nunuk

En ny undersökning visar att 20 av de största flygbolagen kommer missa Paris-avtalets långsiktiga mål. Den avslöjar också bolagen med de renaste- och de skitigaste flottorna.

Publicerad

I Sverige anser regeringen uppenbarligen att flygbranschen avancerar för långsamt när det kommer till sänkningen av sina utsläpp. Den statliga utredningen ”Biojet för flyget” föreslår ett krav på 1 procents inblandning av biodrivmedel i flygbränslet. Tanken är att kravet börjar gälla redan om två år, och andelen ska successivt höjas högre. Det innebär att den 2030 utgör 30 procent.

Även the Transition Pathway Initiative konstaterar att flygbolagen inte gör nog mycket för att mildra sina utsläpp. TPI är en global sammanslutning bestående av ett 40-tal investerare som utvärderar företags beredskap inför övergången till en lågkoldioxid-miljö. Enligt deras nya studie står flyget för två procent av jordens koldioxidutsläpp och tolv procent av den CO2 som genereras av transportsektorn. Organisationen anser att flyget är markant och snabbt ökande faktor som inverkar på växthuseffekten.

"Måste satsa långsiktigt"

TPI:s undersökning visar att 20 av de största flygbolagen kommer missa Paris-avtalets långsiktiga mål om att hålla den globala uppvärmningen till under två grader. Ingen av de 20 bolagen har ett uppsatt mål so tydligt specificerar hur de ska minska sina egna utsläpp efter 2025. TPI listar Delta, Lufthansa, United Airlines och ANA Holdings som de bästa flygbolagen när det kommer till att hantera ekonomiska risker och möjligheter kring klimatförändringar – men anser samtidigt att samtliga kunde göra bättre ifrån sig.

– Investerare har ett tydligt budskap till flygsektorn: När det kommer till prestationer kring koldioxid så måste de satsa långsiktigt. Investerare bryr sig faktiskt – det handlar om att uppmuntra öppenhet så att vi kan fatta välinformerade beslut, säger Faith Ward, medlem i TPI som representant för the British Environment Agency Pension Fund, till Engineering and Technology.

Enligt TPI måste flygbolagen också väga in sin påverkan utöver koldioxidutsläppen. Exempelvis har flyg på hög höjd en uppvärmande effekt, med kondensationsspår och påverkan på molnbildning, som inte tas med i företagens redovisningar eller modeller kring miljöpåverkan.

Organisationen vill se mer effektiva flygplan och en större iblandning av biobränsle. Just nu är det EasyJet och Alaska Air som har de renaste flottorna – medan ANA, Japan Airlines, Korean Air och Singapore Airlines har de största utsläppen. Vissa bolag har satt upp mål för att hålla nere utsläppen, men använder i stor utsträckning köp av utsläppsrätter för att uppnå dem. Det innebär att man inte kan se hur stora ingrepp se själva har gjort för att nå dit.