Fordon

Flera orsaker bakom Herculeskraschen

Nedslagsplatsen på Kebnekaisemassivets västsida. Bild: SHK
Nedslagsplatsen på Kebnekaisemassivets västsida. Bild: SHK
Planet slog i bergväggen cirka 170 meter från Kebnekaises sydtopp, mellan bergskammen och en lodrät brant. Bild: SHK Foto: Google Earth
Planet slog i bergväggen cirka 170 meter från Kebnekaises sydtopp, mellan bergskammen och en lodrät brant. Bild: SHK Foto: Google Earth
Ur SHK:s rapport: ”Vrakdelar spreds i stor utsträckning även uppe på kammen. Den starka västliga vind som rådde vid olyckstillfället orsakade en kraftig uppåtvind, vilket bidrog till att en stor mängd vrakdelar också fördes ut över kanten och landade på den östra sidan av Kammen.” Bilden baserad på en satellitbild från Google Earth.
Ur SHK:s rapport: ”Vrakdelar spreds i stor utsträckning även uppe på kammen. Den starka västliga vind som rådde vid olyckstillfället orsakade en kraftig uppåtvind, vilket bidrog till att en stor mängd vrakdelar också fördes ut över kanten och landade på den östra sidan av Kammen.” Bilden baserad på en satellitbild från Google Earth.

Bristande vägledning från flygledningen i Kiruna i kombination med felbedömningar av flygplansbesättningen var några orsaker till att ett norskt Herculesplan kraschade i Kebnekaiseområdet förra året, enligt Haverikommissionens hemligstämplade rapport.

Publicerad

Fem personer omkom vid kraschen den 15 mars i samband med en internationell militärövning.

Enligt haverirapporten arbetade besättningen och flygledningen med de kunskaper de hade. Men planets instrument gick att misstolka och kritik riktas både mot Norska Luftförsvaret och Luftfartsverket i Sverige, skriver Norrbottens-Kuriren.

"Det är dessa svagheter och inte enskilda individers misstag som bedöms vara grundorsaken till olyckan", skriver Haverikommissionen.

Enligt haverirapporten diskuterade piloten och planets befälhavare vilken flyghöjd som var nödvändig under resan från Evenes utanför Narvik till Kiruna. Det framgår av konversationen, som finns inspelad, att de inte insett faran och bland annat diskuterat hur högt Kebnekaise är.

Herculesplanet flög för lågt. Dess terrängvarningssystem hade ställts in på ett läge som innebar att besättningen inte fick någon varning om att de var på väg att flyga in i fjällmassivet.

Ett meddelande om systemets inställning lyste men kommentarer i planet tyder på att det misstolkats, skriver Norrbottens-Kuriren.

Enligt Haverikommissionens rapport har flygledarna i Stockholm och Kiruna och besättningen "inte till alla delar förstått varandras avsikter".

Flygplanet klarerades oavsiktligt ut i så kallad "okontrollerad luft" utan att besättningen var medveten om det.

"Luftfartsverket har inte haft tillräckligt säkra arbetssätt", sägs det i haverirapporten.

Luftfartsverket vill inte kommentera uppgifterna om kritiken mot myndigheten i haverikommissionens hemligstämplade rapport.

– Vi uttalar oss inte innan det finns en fastställd slutrapport, säger Annika Brunnberg vid Luftfartsverkets pressjour.