FORDON

EU-länder överens om Euro 7-reglerna: ”Det är en bra kompromiss”

Handels- och biståndsminister Johan Forssell (M) på väg in till måndagens EU-möte i Bryssel.
Handels- och biståndsminister Johan Forssell (M) på väg in till måndagens EU-möte i Bryssel.

EU:s medlemsländer är överens om sin syn på nya utsläppsregler för både lätta och tunga fordon. Bra kompromiss, tycker Sverige.

Publicerad Uppdaterad

Trots tvekan från Tyskland och klara nej från bland annat Danmark, Nederländerna och Luxemburg kan EU-ländernas inremarknadsministrar samla sig kring en gemensam hållning om de så kallade Euro 7-reglerna.

– Det är en bra kompromiss som har gjorts, säger utrikeshandel- och biståndsminister Johan Forssell (M) som representerar Sverige inne på måndagens avgörande möte i Bryssel.

– Det handlar om att hitta en balans både mellan vikten av att ha tuffa utsläppskrav och klara den gröna omställningen, samtidigt som vi också måste se till kostnaderna och hur vi använder våra resurser på bästa sätt.

Adriaansens: ”Räcker inte”

Kritikerna talar visserligen om ett förslag som urvattnats rejält i förhandlingarna sedan kommissionen lade fram det i fjol höstas.

– Det här räcker inte för att garantera lägre utsläpp, anser exempelvis Nederländernas ekonomi- och klimatminister Micky Adriaansens på mötet.

De nya Euro 7-kraven är tänkta att ersätta nuvarande krav för såväl bilar och skåpbilar som lastbilar och bussar. Reglerna ska gälla oavsett om fordonen drivs med bensin, diesel eller el.

Redan 2025?

Nytt är att gränsvärden nu också sätts för utsläppen från bromsar och mikroplaster från däck. Dessutom ingår krav på längre hållbarhet för batterier till elbilar och mer effektiva utsläppstester, under mer olika körförhållanden.

Förslaget går nu vidare för sedvanliga slutförhandlingar med EU-parlamentet innan de nya reglerna kan spikas definitivt. EU-kommissionens ursprungstanke är att kraven ska börja gälla från den 1 juli 2025 för bilar och skåpbilar och från den 1 juli 2027 för lastbilar och bussar.

FAKTA

EU och bilutsläppen

EU:s medlemsländer har redan enats om att fasa ut förbränningsmotorer fram till år 2035, då alla nya bilar måste ha nollutsläpp från avgasröret.

Parallellt skärps även kraven på hur mycket nya bilar, lastbilar och bussar tillåts släppa ut för att bli typgodkända i EU. I de nya Euro 7-regler som presenterades i fjol ingår även krav på vad som får släppas ut i form av partiklar från däck och bromsar, samt skärpta regler för hur utsläppsnivåerna testas, genom mer "verklig" körning.

EU-kommissionen beräknade i fjol att kraven kommer att göra fordonen dyrare: cirka 1 000-1 500 kronor för en bil och minst 25 000 kronor för en buss eller lastbil.

Fakta: EU-kommissionen, EU:s ministerråd