Fordon

Eldrivna lastbilens fyra undantag från kraven

Vad som kan vara världens första lastbil med strömuttag undertill har godkänts vid besiktning. Men ett antal dispenser var tvungna att lämnas.

Publicerad

Elvägsprojektet vid Arlanda utanför Stockholm rullar vidare. En distributionslastbil från Daf har försetts med elmotorer i bakhjulen och en strömavtagare har monterats undertill.

Strömmen hämtas från en skena i vägen. Hittills finns bara några hundra meter skena nedlagd på en inhägnad testbana vid Arlanda. Till hösten börjar två kilometer läggas ned på allmän väg mellan Postnords logistikcentral och flygplatsen.

Projektet drivs av ett konsortium kallat E-road Arlanda där en rad företag ingår, bland andra Elways, entreprenadfirman ABT, NCC och Daf. I torsdags hölls en presentation på Bilprovningen i Rosersberg söder om Arlanda.

Läs mer:

Lastbilen är en prototyp men har nu godkänts vid en ordinarie besiktning. Den får därmed rulla på vägarna precis som alla andra registrerade fordon. Bilprovningens tekniska specialist Per-Anders Blommefors gjorde en inledande besiktning förra sommaren och identifierade ett dussintal punkter som behövde åtgärdas innan fordonet kunde godkännas. Efter ett intensivt jobb kom projektet ner till fyra punkter.

Elsäkerhet. Enligt gällande regler för elfordon måste de stå still vid laddning. Men lastbilens hela syfte är ju att den laddas vid körning. Reglerna behöver i så fall förändras.

Bromssystemet. Det består dels av lastbilens originalsystem men även den elektriska drivlinans. Kombinationen är inte utprovad på det här specifika fordonet, däremot på bussar.

Elektromagnetisk strålning. Måste mätas under färd och är ett omfattande test för att bland annat avgöra att det inte kommer att störat flygets kontrollcentraler.

Buller. Fordonets bullernivåer har ännu inte testats vilket dock skett på en liknande buss.

Projektet beslutade att ansöka om dispens hos Transportstyrelsen för de fyra punkterna, och fick det beviljat.

Meningen var att arbetet med att lägga ned strömskenor skulle ha påbörjats nu under våren men har alltså flyttats till hösten. Anledningen är att man valde att byta det material som metallskenan är uppbyggd kring, från komposit till betong.

– Det gick inte att få tillräckligt hög precision vid tillverkningen när vi använde komposit, säger Fabian Wrede, ABT.

Läs mer:

Innovatören Gunnar Asplund, vd Elways, berättade att KTH testat risken att få ström i sig från skenan. Även när skenan översvämmats av saltvatten är det riskfritt att lägga handen ovanpå, enligt Asplund. Strömmen leds längre ner i det smala spåret, som det behövs "väldigt speciellt utformade händer" för att nå ner i.

– Dessutom slås strömmen bara på i sektioner om 50 meter åt gången, när ett fordon kör där. Lyckas du få ström i dig blir du sannolikt ändå överkörd strax därpå, sa han.

Se när Gunnar Asplund visar tekniken för strömöverföringen här:

Vid presentationen visades också en nyligen inspelad film där lastbilen i hastigheter upp till 50 kilometer per timme körde in över elskenan varpå strömavtagaren automatiskt sänktes ner i spåret och började hämta ström. Strömavtagen glider längs en skena med ett spann på ett par meter mellan ytterlägena. Nås maxläget, som vid filbyte, höjs strömavtagaren automatiskt upp.

– Det funkade oväntat bra och nästan helt utan problem, trots några felkopplingar i ledningsnätet och en bugg, sa Gunnar Asplund.

Ny Tekniks reporter fick åka en testrunda i lastbilen som kan köra ungefär 80 kilometer med det installerade batteripaketet. Det enda som skiljer sig i hytten är ett instrument som visar status på batterier och laddning.

Utprovning fortsätter på testbanan i väntan på att skenan har lagts ned på den allmänna vägen. Då ska lastbilen köra 13 turer per dag med postleveranser mellan logistikcentralen och Arlanda. Invigningen planeras till mitten av oktober.

Ett av två elvägsprojekt

E-road Arlanda är ett av två elvägsprojekt som Trafikverket valt ut i en förkommersiell innovationsupphandling för elvägar. Den andra finns i Gävle och strömmen hämtas i stället från luftledningar.

Lastbilen är en Daf som byggts om av E-traction och försetts med navmotorer inbyggda i bakaxeln med total effekt på 226 kW (300 hk).

Batteriet är på 80 kWh och väger 600 kilo, vilket är ungefär lika mycket som på en Tesla.

Lastbilen väger totalt 18 ton och bär 6,5 tons last.

Strömavtagaren kan förses med plog mot snön och skenorna är elektriskt uppvärmda och dränerade mot isbildning.