Fordon

Därför kan FMV få göra om upphandlingen

En felskrivning, bristande språkkunskaper och en missuppfattning. Det kan leda till att FMVs upphandling av 113 stridsfordon till det svenska försvaret måste göras om en gång till.

Publicerad

Hela upphandlingen är nu stoppad, efter att den schweiziska tillverkaren Mowag överklagat FMVs beslut att ge 2,5-miljarderordern till finska Patria. Och innan förvaltningsrätten avgjort ärendet kan den inte avslutas. En möjlighet är att FMV tvingas ta om alltihop en gång till.
Mowag diskades tidigt i processen, vilket innebar att företagets fordon Piranha och det totala anbudet aldrig fick mäta sig mot konkurrenterna. Det ödet drabbade också tyska Artec och svenska Hägglunds. Enligt FMV uppfyllde de tre företagen inte alla ”skall”-krav i upphandlingen.
Mowag hävdar nu att man diskats på felaktiga grunder. Dessutom var Mowags pris betydligt lägre än Patrias, så hade bara anbudet värderats borde Mowag fått ordern.
De tre punkter där FMV underkände företaget handlar om högsta hastighet, medelfart under sex timmar samt förmåga att bogsera ett annat fordon med samma vikt.
Det ena kravet är att topphastigheten ska överstiga 90 km/h. Där har företaget uppgett 90?+_ 5km/h, men det är ett rent skrivfel, säger man i överklagan. Den korrekta angivelsen ska vara 100+_5km/h.
Det andra kravet är att fordonet ska kunna hålla medelhastigheten 85km/h under minst sex timmar vid körning på väg. Mowag har specificerat sitt svar till att gälla ”level first class roads” vilket FMV har underkänt. Mowag pekar i överklagandet på att inget av fordonen i upphandlingen kan klara den medelhastigheten på alla tänkbara vägar.
Det tredje kravet handlar om förmågan att bogsera ett fordon med samma vikt på väg och i terräng. Mowag har uppgett att Piranha ”shall be capable of flat towing another Piranha”, vilket FMV har uppfattat som att bogseringen bara kan ske på slät mark. Mowag påpekar nu att ”flat towing” betyder att det bogserade fordonet har alla hjul i marken, till skillnad från ”lift towing”, där det bogserade fordonet lyfts upp från marken.
Mowag kräver nu att Förvaltningsrätten tvingar FMV att göra om upphandlingen, i första hand så att Mowags anbud får ingå i utvärderingen. I andra hand yrkar företaget att hela upphandlingen görs om från början.
Det är i så fall andra gången FMV får bakläxa i det här ärendet. I en första upphandlingsomgång för ett år sedan gav FMV ordern till Patria, men BAE Hägglunds överklagade beslutet och fick rätt. Den här gången har Hägglunds meddelat att man inte ämnar överklaga.