Fordon

Cyklister toppar olycksstatistiken

Regeringen låtit utreda vilka åtgärder som krävs för att hantera ökningen av antalet cyklister. Utredningen konstaterar att trafikmiljön behöver ändras. Trafikregler är inte ett lika effektivt sätt att styra cyklisterna. Foto: Claudio Bresciani och Andreas Apell/Scanpix
Regeringen låtit utreda vilka åtgärder som krävs för att hantera ökningen av antalet cyklister. Utredningen konstaterar att trafikmiljön behöver ändras. Trafikregler är inte ett lika effektivt sätt att styra cyklisterna. Foto: Claudio Bresciani och Andreas Apell/Scanpix

(Uppdaterad) – Cyklister ligger i topp bland alla trafikanter vad gäller trafikolyckor, med både stora och små skador. Det är ett dyrt problem för samhället, säger en cykelpolis.

Publicerad

På en timme i går kunde Stockholmspolisen bötfällda 15 personer för att ha cyklat för fort vid Götgatsbacken.

Jan Schyllander, som utrett cykelolyckor åt MSB, anser att reglerna kan behöva skärpas.

Stockholmspolisen storsatsar för att få bukt med cykelburna fartsyndare. På en knapp timme bötfälldes i går 15 personer vid Götgatsbacken i centrala Stockholm, där hastighetsgränsen är sju kilometer i timmen.

De cyklister som bötfällts har kört "extremt fort" i förhållande till de gående på gågatan, enligt polisen. I ett sådant läge behöver polisen inte mäta hastigheten.

Cyklister som ertappas kan direkt få böter på tusen kronor.

Nyligen publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en rapport som visade att cykelolyckor som slutar med allvarliga skador är vanligare än man tidigare trott.

Årligen behöver 3 500 personer vårdas på sjukhus i mer än ett dygn efter cykelolyckor. Totalt söker 23 000 cyklande svenskar varje år sjukhusvård, visar studien.

Rapporten visade också att cykelskadorna har ökat på senare år - trots att tidigare statistik visat en nedgång.

Med anledning av att cykel blivit ett allt populärare färdmedel har regeringen låtit utreda vilka åtgärder som krävs för att hantera ökningen av antalet cyklister. Utredningen konstaterar bland annat att trafikmiljön behöver ändras.

Det finns en optimal lösning på problemen med cykelsäkerheten, enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M). Men hon tror aldrig att den kommer att bli genomförd.

"Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm", skriver hon till TT.

"Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser."

Utredaren Jan Schyllander, som skrev MSB:s rapport, berättar att hög fart och kraftiga inbromsningar är en vanlig orsak till de olyckor som slutar i sjukhusbesök.

Dagens regelverk kring cyklisters fortkörning är i princip samma som för bilar. Det kan behöva ses över, enligt honom.

– Det är väl frågan om inte det behöver skärpas, säger han.

Farligast för cyklisterna själva är inte bilar - utan andra cyklister. I åtta procent av fallen orsakades de allvarliga skadorna av cykelkrockar.

Hur farliga cyklisterna är för fotgängare ska kartläggas av MSB i höst. På flera håll konstateras dock att fotgängarna är sårbara.

– Men det är inte så många kollisioner mellan cyklister och fotgängare som man kan tro, säger Schyllander.

– Att blanda cyklister och fotgängare är ingen idealisk kombination. Hastighetsskillnaderna blir stora, säger Anders Drougge, ordförande för Cykelfrämjandet.

– Många kommuner hanterar det slentrianmässigt. Man säger att "nu har vi en enad gång- och cykelbana och allt är frid och fröjd". Men cyklismen tätnar, cyklisterna börjar åka fortare och gamla tanter köper elcyklar och gör 25 knyck de också.

Att köra så fort som de bötfällda cyklisterna gjorde i gångfartsområdet är oacceptabelt, tycker Drougge. Samtidigt anser han att det saknas "cykelfartsområden" där det är cyklisterna som bestämmer hastigheten.

– Där skulle de som går få göra det på samma villkor som när de går på en bilväg, alltså ta hänsyn till cyklisterna.

Rättelse: Uppgiften om antalet döda fotgängare vid cykelolyckor på Söder i Stockholm var felaktig i tidigare version av artikeln.