Fordon

Brittiska staten hoppas på atomdrivna rymdskepp

Foto: Rolls-Royce
Foto: Rolls-Royce
En jonmotor är ett alternativ för att omvandla energin från kärnreaktorn.  Foto: Apollo Fusion
En jonmotor är ett alternativ för att omvandla energin från kärnreaktorn.  Foto: Apollo Fusion

Tekniken skulle göra transporter till Mars mycket snabbare. Nu ska brittiska rymdstyrelsen  och Rolls-Royce genomföra en studie kring hur atomkraft kan användas för att driva rymdfarkoster. 

Publicerad

Resan enkel biljett till Mars innebär 150-300 dagar i rymden – men en atomdriven rymdraket skulle kunna skynda på resan avsevärt.

Redan för tolv år sedan gick ryska forskare ut med åsikten att kärnenergimotorer är den rätta vägen att gå för längre rymdresor, exempelvis till Mars.

Nasa har i sin tur utvecklat en liten reaktor kallad Kilopower, som ska kunna användas för bemannade rymdfärder. Alternativt kan anläggningen leverera tio kilowatt elektricitet till baser på exempelvis Mars, med en livslängd på tio år. Det rapporterar Energinyheter.

”Atombaserad framdrivning i rymden förändrar spelplanen”

Nu hoppar även britterna ombord. UK Space Agency meddelar att de tillsammans med Rolls-Royce ska genomföra en studie av hur atomdrift kan användas för att ta sig längre ut i rymden. Det rapporterar Engineering and Technology.

I partnerskapet ska de bland annat sammanföra planetforskare med kärnforskare, och den brittiska regeringen hoppas att satsningen framgent ska kunna ge många nya arbetstillfällen. 

– Kärnkraft och atombaserad framdrivning i rymden är ett koncept som förändrar spelplanen och kan öppna vägen för framtida resor till yttre rymden – som tar oss till Mars och sedan ännu längre. Den här studien kommer hjälpa oss att förstå den spännande potential som atomdrivna rymdfarkoster har, och om den här omdanande tekniken skulle kunna hjälpa oss att resa längre och snabbare genom rymden än vi någonsin har gjort tidigare, säger UK Space Agency-chefen Graham Turnock. 

Resan till Mars går snabbare

Hur ska då kärnbränslet ge framdrivning? Konceptet har studerats sedan 50-talet och det finns flera tillvägagångssätt. Man kan använda en reaktor liknande de i atomubåtar för att hetta upp en gas, exempelvis väte.

När vätgasen accelereras genom raketmunstycket så blir systemet mer än dubbelt så effektivt som med ett konventionellt kemiskt bränsle, det vill säga genererar dubbelt så mycket dragkraft när massan bränsle är densamma. Restiden till den röda planeten skulle därmed kunna minskas med 20-25 procent. Det rapporterar The Conversation

Ett annat alternativ är att använda reaktorns energi för ett eldrivet framdrivningssystem, som en jonmotor. Med en Hall-effect thruster (HET) accelereras joner från exempelvis xenon eller krypton, och man anser att plasmastrålen kan ge en tre gånger så effektiv framdrivning som den accelererade vätgasen. Tekniken är dock inte fullt mogen ännu. 

Ett stort problem oavsett koncept är den strålning som astronauterna kommer att utsättas för, då rymdskeppen måste hållas lätta och därmed inte kan erbjuda samma skydd som reaktorer har på jorden.