Fordon

Bilföretag i väst hjälper Kina att övervaka medborgarna

Foto: Nio
Foto: Nio

Uppkopplade elbilar kan skicka mängder av känslig data. Nu förser västerländska bilföretag Kina med information som gör det möjligt att spionera på bilägarna.

Publicerad

Kinas president Xi Jinping storsatsar på teknik för att massövervaka medborgarna. Bland annat byggs världens största och mest avancerade system för kameraövervakning, med teknik för ansiktsigenkänning som kan spåra personers rörelsemönster en vecka bakåt i tiden. I Kina ska alla delar av det uppkopplade samhället bidra till övervakningen, det gäller även fordonen.

Elbilarna har en hög uppkopplingsgrad, vilket innebär att ägarnas förehavanden kan övervakas i detalj. Flera hundra elbilstillverkare har etablerat sig på den kinesiska marknaden, bland andra Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Mitsubishi och Nissan. Sedan 2016 har samtliga bolag lydigt följt den bestämmelse som säger att tillverkarna ska vidarebefordra minst 61 datapunkter från elbilarna till en statligt kontrollerad övervakningsplattform.

Enligt kinesiska myndigheter används informationen för analyser som kan öka säkerheten, bidra till industriell utveckling, planering av infrastruktur, samt förhindra bedrägerier. Men kritiker påpekar att de uppgifter som samlas in är mer vidsträckt än vad som angivits som syfte. Datan skulle kunna användas för industrispionage såväl som för övervakning av dissidenter. Nu finns det en oro kring vad det kommer innebära när nästa generation av uppkopplade fordon kommer ut på vägarna, som kan bidra med ännu mer detaljerad information om de människor som färdas i dem.

– Du får stor kunskap om människors vardagliga aktiviteter, vilket blir en dal av vad jag brukar kalla för en allestädes närvarande övervakning. Företag måste fråga sig själva: är det här verkligen något som vi vill göra, med hänsyn till vårt bolags värderingar – även om det innebär att vi annars tappar den marknaden, säger Michael Chertoff, som ledde the Department of Homeland Security under president George W. Bush, till Autoblog.

Men hittills har biltillverkarna ursäktat sin behjälplighet med att man är hänvisade till att följa landets lagstiftning, som omfattar elektrifierade fordon. Jochem Heizmann, en av Volkswagen Groups toppar i Kina, säger att han inte kan garantera att datan inte används i övervakningssyfte av landets regering. Men han understryker att Volkswagen håller ägarens personuppgifter i säkert förvar inom bolagets egna system. Det som kan övervakas i dag är bilens position – och Heizmann konstatear att samma uppgifter kan samlas in från en Iphone.

Vid Shanghai Electric Vehicle Public Data Collecting, Monitoring and Research Center övervakas 222 000 fordon i realtid. De kan se var folk bor, jobbar och lunchar. Ding Xiaohua som leder centret hävdar dock att syftet inte är att övervaka medborgarna. Man har samtidigt alla bilars id-nummer, och polisen har möjlighet att koppa detta till ägarens personuppgifter. Centret skickar också data vidare till ett nationellt övervakningscenter som kontrolleras av Beijing Institute of Technology. De samlar i sin tur in data från 1,1 miljon elektrifierade fordon, och snart förväntas de bli många fler.