Fordon

Arbetsbåt för tuff miljö ska bli elektrisk

Så här kan arbetsbåten komma att se ut. Foto: Marell Boats
Så här kan arbetsbåten komma att se ut. Foto: Marell Boats

Vindkraftturbiner till havs behöver regelbunden service. Nu vill flera svenska aktörer försöka ta fram en elektrisk arbetsbåt för att minska miljöpåverkan.

Publicerad

Forskningsinstitutet Rise ansöker nu om medel från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie kring utvecklingen av en elektrisk arbetsbåt, en så kallad crew transfel vessel, CTV.

– Projektpartnern Vattenfall, som äger vindkraftverk, har insett att om de ska kunna vara 100 procent förnybara måste de även tänka på drift och underhållsinfrastruktur. Då kan de inte ha arbetsbåtar som spyr ut koldioxid, kväve, svavel och partiklar, säger Stefan Ivarsson, projektledare Rise.

Projektet befinner sig ännu i ett tidigt stadium. Storlek på båt är inte fastställd men Stefan Ivarsson nämner intervallet 12–16 meter. Båten ska kunna transportera servicepersonal till vindkraftparken. Personalen ska sitta torrt, varmt och på ett säkert sätt kunna ta sig upp på turbinen för att utföra arbeten.

Läs mer:

– Klarar vi det utan att bryta mot några av sjösäkerhetsreglerna är målet en hundra procent eldriven båt, säger han

Så väl ladd- som gångtider behöver noga undersökas och simuleras, betonar han. Batteriet får helt enkelt inte bli tomt till havs utan möjlighet att laddas.

– Vi måste titta på en lösning med en sorts elektrisk reservtank med 'take me home'-funktion, säger han.

Man kommer också att titta på laddning till havs. Beroende på hur långt ut vindkraftparken finns blir det en nödvändighet.

– Det är en tuff miljö med vågor, strömmar, korrosion fukt och slitage på utrustning, konstaterar Stefan Ivarsson.

I projektet ingår Vattenfall, Rise, båttillverkaren Marell boats samt företaget Offshore access. Förstudien väntas pågå under 2018. Faller den väl ut inleds en konstruktionsfas och som ett tredje steg bygget av en prototyp som kan testas i verkliga förhållanden.