FARKOST

Systemet landar helikoptern automatiskt – om motorn dör

En modig pilot genomför det första testet av tekniken.

Det går att nödlanda en helikopter utan motorkraft, men manövern är komplicerad. Skyryse system är det första i världen som utför alla steg.

Att styra en helikopter kräver koordination och marginalerna för misstag är små. Men Airbus, bland andra, har testat fly-by-wire-system som ska förenkla pilotens jobb genom att samla alla reglage i en joystick. 

Ett annat exempel är Skyryse. Sedan 2016 har startupen med bas i Kalifornien utvecklat fly-by-wire- samt autonoma system som kan eftermonteras på helikoptrar. 

Förra året demonstrerade amerikanska tillverkaren Sikorsky att en autonom Black Hawk-helikopter kunde flyga ett avancerat testuppdrag utan besättning

Skyryse hävdar nu att de var först i världen med att testa ett system som automatiskt kan hantera en nödlandning efter att helikopterns motor har dött. Det skriver New Atlas.

Glidflyger med helikoptern

Vid manövern, kallad autorotation, glidflyger helikoptern. Men det gäller att piloten agerar snabbt för att helikoptern inte ska störta.

Det första steget är att sänka stigspaken för att minska anfallsvinkeln på huvudrotorbladen. Sjunkhastigheten ger luft under rotorn vilket håller den i rörelse – men om piloten inte vidtar rätt åtgärd inom några sekunder efter att motorn har stannat är det för sent. 

Utan motorns vridmoment kommer helikoptern att vilja rotera vilket motverkas genom att trycka på rätt pedal. Väldigt nära marken höjer piloten slutligen stigspaken, och då omvandlas rotorns rörelseenergi till lyftkraft vilket minskar sjunkhastigheten. 

Det är mycket att tänka på. Skyryse säger att de ska leverera de första helikoptrarna med förenklade kontroller tidigt nästa år, då med systemet som sköter autorotation vid ett motorhaveri i luften. 

Video från Skyryse.