Energi

Vindkraft på 10000 meters höjd

Vindturbiner som flyger som drakar mitt i jetströmmen kan bli verklighet. Den första globala studien av vindenergi på hög höjd är klar, och innovationsföretagen forskar frenetiskt.

Publicerad

Ett vindkraftverk på 10 000 meters höjd skulle bli enastående effektivt. De så kallade jetströmmar som sveper runt jorden på den höjden rör sig tio gånger snabbare än vindar på jordytan. Hypotesen är att vindsnurrornas jätteturbiner skulle flyga som drakar, kopplade till marken med vajer.

Cristina Archer och Ken Caldeira vid Stanford University i USA har gjort den första stora studien över hur mycket energi jetströmmarna alstrar. Genom att sammanställa väderdata insamlade under 27 år kunde de konstatera att bara en procent av energin i dessa enorma vindfenomen motsvarar hela mänsklighetens energibehov. Den optimala höjden är 9750 meter, och de bästa områdena är Japan, östra Kina och östra USA.

Två amerikanska innovationsföretag som redan forskar på olika turbintyper är Sky Windpower och Kite Gen. Sky Windpower föreställer sig en konstruktion med fyra sammankopplade moduler med turbiner och rotorblad. Elektriciteten leds ner till jorden längs samma vajer som håller ”draken” flygande.

Praktiska tillämpningar ligger mycket långt bort, poängterar forskarna. Förutom tekniska utmaningar som konstruktion och styrning finns även andra problem. Vindkraftverken skulle ligga på samma höjd som trafikflyget, vilket kräver en organisation liknande den som finns för flyg över skyddade objekt, till exempel kärnkraftverk.