Energi

Vindkraft ökade 2008

Vindkraften står för en mycket liten del av eltillförsel. Men för andra året i rad ökade produktionen med cirka 40 procent.

Publicerad

Det innebar att vindkraften passerade en viktig milstolpe, 2 TWh i årsproduktion. Elproduktionen, som förra året uppgick till 145,8 TWh, ökade med en halv procent. Samtidigt som elkonsumtionen minskade med 2 procent jämfört med 2007.

Därmed skapades ett överskott av främst vattenkraft på 2 TWh, som exporterades. Det skriver Svensk Energi i sin summering av elåret 2008.

Produktionen i vattenkraftverken hamnade på 68,3 TWh, en ökning på 4 procent. Kärnkraftproduktionen uppgick till knappt 61,3 TWh, en minskning med cirka 5 procent jämfört med 2007. Vindkraften uppgick som sagt till 2 TWh och övrig värmekraft svarade för 14,2 TWh.