Energi

Vattenfall kan sälja sina kolkraftverk

Vattenfall kan komma att sälja flera av sina utländska kolkraftverk. På måndag behandlar styrelsen ett förslag från koncernchefen Øystein Løseth, uppger DN.

Publicerad

På måndag, efter helgen, kommer Vattenfalls styrelse att diskutera en ny strategi från den norske koncernchefen Øystein Løseth.
Han vill sälja flera av det statliga bolagets  kolkraftverk utomlands och koncentrera verksamheten till färre länder.
Vattenfalls presstjänst varken bekräftar eller dementerar. Man uppger för Ny Teknik att ingen inom företaget vill kommentera uppgifterna i nuläget.
I dag är Vattenfallkoncernen verksam i fyra länder i Norden, samt i Tyskland, Polen och Nederländerna. Men man har också köpt in sig ibland annat skogsföretag i Liberia.
Två faktorer driver på Vattenfalls nya planer. För det första måste bolaget uppfylla de nya ägardirektiven som antogs av riksdagen tidigare i år och verka miljömässigt hållbart även ute i Europa.
För det andra måste man klara ekonomin. Köpet av det holländska kraftbolaget Nuon, med en stor andel kolkraftverk i säcken, för 95 miljarder är inte färdigbetalt förrän runt år 2015 och anstränger ekonomin.
Ledningens slutsats är att man måste sälja kolkraftverk i utlandet, erfar DN.
Bolaget har av miljömässiga skäl kritiserats för satsningarna på kolkraft men man har också investerat i teknik för att rena de smutsiga utsläppen från verken. Bland annat har man en försöksanläggning i Tyskland.
Enligt uppgift, anser koncernledningen att det inte i dagsläget är aktuellt att sälja bolagets två omdiskuterade  kärnkraftsverk i Tyskland, som länge stått stilla på grund av tekniska problem.