Energi

Vattenfall har startat världens kraftfullaste vindkraftverk

Världens kapacitetsmässigt största vindkraftverk har tagits i drift i en havsbaserad vindpark utanför Skottlands kust. Ett enda varv med rotorbladen räcker för att förse ett hem med hushållsel under en dag.

Publicerad

Vattenfall har driftsatt den havsbaserade vindkraftparken Aberdeen Bay utanför Skottlands östkust. De elva kraftverken, två på 8,8 megawatt installerad effekt och nio på 8,4 megawatt, är de mest kraftfulla som finns i kommersiell drift i världen.

Varje rotorvarv genererar tillräckligt med el för att försörja ett hushåll under en dag. Aberdeen Bay ska producera 312 gigawattimmar årligen, vilket motsvarar hushållsel för ungefär 80 000 brittiska hem.

– Att vindparken nu kan börja leverera el efter en mycket kort byggtid är tillfredsställande. Nu får Vattenfall möjlighet att fortsätta driva på utvecklingen av morgondagens vindkraftteknologi och därmed bidra till att våra kunder kan leva fossilfritt inom en generation, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls Affärsområde Vind, i ett pressmeddelande.

Inte bara en vindkraftpark

Men Aberdeen Bay är inte bara en vindkraftpark, utan också Vattenfalls testcenter för havsbaserad vindkraft under namnet European Offshore Wind Deployment Center (EOWDC).

Bland annat har de elva kraftverken fått en ny typ av fundament, så kallade suction buckets, med tre ben där ändarna ser ut som upp- och nedvända hinkar. När vattnet pumpas ut skapas ett undertryck som håller konstruktionen på plats.

Suction buckets har flera fördelar, jämfört med traditionella fundament i form av stålrör (monopiles) som pålas eller borras ner i botten. Suction buckets kan användas på större djup än monopiles, och ska vara enklare att ta bort när vindkraftverken tjänat ut.

Installationstiden blir också betydligt kortare. Enligt Vattenfall tog det 2,5 timme per fundament i Aberdeen Bay, medan installation av en monopile kan ta upp till 18-20 timmar beroende på bottenförhållandena.

Vid Aberdeen Bay ska man även undersöka hur det marina livet påverkas av havsbaserade vindkraftparker. EOWDC har erhållit fem miljoner kronor från EU för att studera framförallt delfiner, sjöfåglar och lax runt parken.

Aberdeen Bay/EOWDC

Installerad effekt: 93,2 MW.

Årsproduktion: 312 GWh.

Antal vindkraftverk: Elva stycken, modell Vestas V164. Topphöjd 191 meter, vinglängd 80 meter.

Effekt per vindkraftverk: 8,8 MW (två verk), 8,4 MW (nio verk).

Investeringskostnad: cirka 3,5 miljarder kronor.