Energi

Vattenånga i luften kan utgöra en framtida energikälla

Foto: Photos public domain.com
Foto: Photos public domain.com

Forskare nådde en spänning på 1 volt med hjälp av vattenånga. Resultat öppnar för att ångan i atmosfären kan utgöra en förnybar energikälla.

Publicerad Uppdaterad

I en studie har Tel Aviv University tittat på möjligheten att utvinna energi ur atmosfärens vattenånga.

En målsättning i studien var att skapa ett litet batteri med låg spänning och sedan lyckas ladda det uteslutande med luftfuktigheten. I laboratoriet ville forskarna mäta den spänning som kunde uppstå, vid hög luftfuktighet, mellan två isolerade metallytor – där den ena var jordad.

Spänningen var mätbar först när den relativa luftfuktigheten passerade 60 procent. Då gav ytorna som bäst omkring 1 volt. Spänningen försvann dock så fort fuktigheten var lägre än 60 procent. Forskarnas arbete är publicerat i Nature Scientific Reports.

– Vatten är en väldigt speciell molekyl. Under molekylära kollisioner kan den överföra en elektrisk laddning från den ena molekylen till en annan. Och genom friktion kan den bygga upp statisk elektricitet. Vi försökte återskapa elektricitet i laboratoriet och upptäckte att olika isolerade metallytor bygger upp olika stor laddning från vattenånga i atmosfären, men bara om den relativa luftfuktigheten ligger över 60 procent, säger professor Colin Price på universitetets hemsida.