Energi

UV-ljus ska rena Östersunds dricksvatten

UV-filter för vattenrening. (Illustration: Östersunds kommun)
UV-filter för vattenrening. (Illustration: Östersunds kommun)

Östersund ska rena sitt förorenade drickvatten med UV-ljus. Anläggningen är installerad och körs just nu på prov.

Hittills har över 12 000 människor blivit sjuka av en tarmbakterie. 40 personer har varit så illa däran att de lagts in på infektionskliniken på Östersunds sjukhus.

Men på torsdagen presenterar Östersund en reningsanläggning som ska ta kål på parasiten med ultraviolett ljus.

Ljuset bryter ner bakteriernas DNA och gör så att bland annat parasiter, bakterier och virus blir sterila eller dör.

Totalt kommer fyra UV-aggregat att monteras i vattenverket Minnesgärdet för att säkra desinfektionen.

Vattnet går in i reningsaggregatet från sidan och sprids med hjälp av en mixer ut över två metallrör som är 800 millimeter i diameter och 2 och en halv meter lång.

Hur starkt ljus som de ultravioletta lamporna avger mäts med två sensorer i varje kammare. UV-ljusets styrka tillsammans med den tid som parasiten befinner sig i kammaren räknas ihop till en enheten joule. Parasiten dör vid en certifierad UV-dos på cirka 200 joule.

Anläggningen är dimensionerad för en certifierad UV-dos på 400 Joule för att även klara att döda bakterier och virus som klarar en högre UV-dos än 200 joule.

Kommunen fick tag i utrustning som just skulle installeras i Katrineholm.

— Att vi får tillgång till en UV-utrustning inom loppet av två veckor är riktigt bra. Skulle vi ha beställt utrustningen direkt från leverantören hade det tagit cirka åtta arbetsveckor, säger Rickard Johnson, chef för Vatten Östersund, på kommunens hemsida.

Men trots att reningsanläggningen nu är i funktion måste östersundsborna fortsätta koka sitt vatten. Hela ledningssystemet måste spolas rent innan det går att dricka direkt från kranen igen..

Spolningen börjar 10 januari och det tar ett par-tre veckor innan hela systemet är renat

Cryptosporidium

I slutet av november upptäcktes tarmparasiten Cryptosporidium i Östersunds drickvatten.

Förmodligen har den spridits genom en felkoppling eller bräddning i avloppssystemet, som gjort att parasiten kommit in i dagvattnet. Därifrån har den forslats vidare till Storsjön, där Östersund hämtar sitt dricksvatten.

Utbrottet är det hittills största i Sverige, enligt Smittskyddsinstitutet.