Energi

USA siktar på djupare slutförvar av kärnavfall

I USA undersöker man möjligheten att placera avfallet på 5 000 meters djup. Illustration: Jonas Askergren
I USA undersöker man möjligheten att placera avfallet på 5 000 meters djup. Illustration: Jonas Askergren
I USA undersöker man möjligheten att placera avfallet på 5 000 meters djup. Illustration: Jonas Askergren
I USA undersöker man möjligheten att placera avfallet på 5 000 meters djup. Illustration: Jonas Askergren
Roland Pusch
Roland Pusch

I USA växer intresset för att slutförvara radioaktivt avfall i djupa borrhål. En internationell workshop hålls i Washington inom kort.

Publicerad

Flera svenskar reser till Washington i USA, där en workshop om tekniken kring djupa borrhål hålls den 20-21 oktober. Arrangören är en kommitté vid namn Nuclear Waste Technical Review Board, NWTRB, som rapporterar både till det amerikanska energidepartementet, och till Kongressen.

De olika koncept kring djupa borrhål som studerats i Sverige avser hål och deponering på 2 000-5 000 meters djup.

I USA vill man helst att det högaktiva avfallet ska läggas på 5 000 meters djup - så långt från biosfären som möjligt.

En av de inbjudna panelgästerna är svensken Roland Pusch, professor emeritus i geoteknik.

- I Sverige har kärnkraftsindustrin bestämt sig för att förvara kärnavfallet i kopparkapslar som placeras i korta, lodräta borrhåll på runt 450-470 meters djup. Men i USA undersöker man nu om djupa borrhål, där avfallet i stället paketeras på cirka 5 000 meters djup, är en tekniskt bra idé eller inte. Frågan är om konceptet fungerar så som förberedande studier visar.

- Vi ska prata om hur möjligheterna ser ut, bland annat med tanke på att det råder högre bergspänningar på 5 kilometers djup, och det blir naturligtvis också svårare att hiva ned kapslarna till det djupet, säger Roland Pusch.

Hur het metoden egentligen är i USA är något som Strålsäkerhetsmyndighetens expert Michael Egan ska ta reda på under besöket.

- Vi vill få en bild av hur långt man har kommit, säger han.

Han uppger att NWTRB främst vill utvärdera om metoden kan användas för sådana kärnsopor som lagrats under årens lopp och som energidepartementet själv ansvarar för. Dels handlar det om vanligt uttjänt kärnbränsle, dels om gammalt upparbetat radioaktivt avfall och eventuellt om rester från kärnvapenhanteringen.

Enligt Roland Pusch har det ökande intresset för djupa borrhål i USA en koppling till klimatfrågan, eftersom den aktualiserar frågan om att man bör öka produktionen av kärnkraftsel.

- En viktig bit är att placeringen sker på säkert sätt och till rimligt pris - och framförallt att den ska gå att utföra.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!