Energi

Tio petabecqurel gav Ines 7

(Uppdaterad) Storleken på utsläppen avgjorde att den japanska strålsäkerhetsmyndigheten Nisa höjde olycksklassningen i Fukushima till nivå 7 på Ines-skalan, samma som Tjernobyl.

Publicerad

—Jag ber invånarna i området, det japanska folket och hela världen om ursäkt!
Så sade den japanska regeringens talesman Yukio Edano på en presskonferens i Japan i dag när han berättade att Fukushimaolyckan uppgraderats till nivå 7 på den internationella Inesskalan.
Han fortsatte:
—Man vad som är nytt här jämfört med Tjernobylolyckan är att vi är vi ännu inte har sett en direkt påverkan på människors hälsa som ett resultat av kärnkraftsolyckan. Olyckan i sig är stor, men vi kommer, med högsta prioritet, att göra vårt bästa för att undvika att människors hälsa skadas.
Det var storleken på utsläppen som ledde fram till att Strålsäkerhetsmyndigheten Nisa  (Nuclear and Industrial Safety Agency ) i Japan tog beslutet att uppgradera kärnkraftshaveriet i Fukushima till nivå 7 på Inesskalan.Tidigare, den 18 mars,  och baserat på infomation som man då hade, klassade Nisa händelsen på nivå 5.
Nisas bedömning går att läsa i en pressrelease från Japans näringsdepartement:
Enligt Nisas egna beräkningar har i storleksordning 370 petabecquerel av de radioaktiva ämnena jod-131 och cesium-137 kommit ut i luften.
Cesium-137 har i bägge fallen räknats om till jodekvivalenter.
Värdet överstiger den nivå då utsläpp är så omfattande att händelsen ska räknas som 7 på Inesskalan, konstaterar Nisa.
Enligt den amerikanska tv-stationen CNN är de 37 gånger högre än tröskelvärdet för när utsläpp ska räknas som nivå 7.
Nisa uppger att utsläppen hittills motsvarar 10 procent  av de som följde efter Tjernobylolyckan för 25 år sedan. Också den klassades som 7 på Inesskalan.
Dessa uppskattas, enligt Nisa, till 5 200 petabecquerel. 
Nivå 7 är den högsta på Inesskalan och fastställd av FNs atomenergiorgan IAEA. Den används för kärnkraftsolyckor av stor skala, och som anses ha stor påverkan på omgivningen samt miljö- och hälsa.
Nisa:s tillkännagivande i morse japansk tid skedde efter att man informerat IAEA.
Samtidigt drog de japanska myndigheterna på tisdagen i gång nya evakueringar i flera städer, varav en del ligger utanför de nuvarande skyddszonerna på 20 och 30 kilometer runt kärnkraftverket.