Energi

Talvivaaragruvan vill utvinna uran igen

Talvivaaragruvan vill starta sin uranproduktion igen. Samtidigt pågår fortfarande rättegångarna efter en miljöskandal 2012.

Publicerad

I Sverige förbereds ett förbud mot uranbrytning. I september la Naturvårdsverket fram en utredning man gjort på uppdrag av regeringen. Den föreslår att ett förbud skrivs in i Miljöbalken. Ett lagförslag är tänkt att vara på plats före valet.

Men i Finland kan uranutvinning vara på väg att återupptas. Finska Talvivaara var en gång tänkt att bli Europas största uranproducent när verksamheten drog i gång 2013. Efter en företagsrekonstruktion 2014 tog statligt ägda Terrafame över.

Nu har företaget ansökt om att få starta utvinningen igen. Om tillstånd ges kan verksamheten starta 2019.

I den öppna gruvan bryts i dag nickel och zink. Uran är en biprodukt. På anläggningen finns en urananläggning, som har legat i malpåse de senaste åren. Den kan med en del investeringar tas i bruk igen, om tillstånd ges.

Metoden som används vid gruvan kallas biolakning. Den går ut på att malmkorn i krossad malm fälls ut i vatten med hjälp av bakterier. Även svavelsyra används i processen. För uran framställs ett koncentrat som kallas "yellow cake". För att användas som bränsle i kärnkraftverk måste materialet först upparbetas, vilket sker utomlands.

2013 uppgavs att gruvan skulle kunna utvinna upp till 350 ton uran per år. Nu anges mängder på 200 ton per år.

2012 inträffade ett stort läckage från lakvattenbassänger på området, och miljontals liter vatten rann ut, förorenat med nickel, kadmium, aluminium och uran. Först efter tio dagar kunde utflödet stoppas. Efter det har ytterligare läckage inträffat.

Händelsen omnämns som en av de största miljöskandalerna i Finland. I maj 2016 fälldes Talvivaaras tidigare ledning för miljöbrott, och nu i oktober inleddes förhandlingar i hovrätten efter överklaganden från samtliga parter.

Åklagaren kräver skärpta straff för den tidigare gruvledningen och skadestånd på över 13 miljoner euro som ska betalas till finska staten.

I Sverige finns inga aktiva urangruvor. I Ranstad i Västergötland utvanns och framställdes 200 ton uran mellan 1965 och 1969. Enligt SGU, Statens geologiska undersökning, anses 27 procent av Europas tillgångar på uran finnas i Sverige.

Naturvårdsverkets förslag

Talvivaara ligger söder om staden Sotkamo i nordöstra Finland.

Huvudsakligen är det en nickelgruva men det bryts även uran, koppar, kobolt och zink.

Produktionen startade 2007 och 2012 fick gruvan även tillstånd att utvinna uran ur sina biprodukter.

2012 inträffade ett stort utsläpp från lakvattenbassänger, där stora mängder förorenat vatten släpptes ut.

2014 inleddes en företagsrekontruktion.

Utredningen presenterades i september 2017.

Förslaget i korthet:

- Utvinning genom brytning, bearbetning eller anrikning av uranhaltigt material för att framställa kärnbränsle endast kan tillåtas om det behövs för att utvinna annat mineral. Det är alltså inte ett absolut förbud som föreslås.

Enligt utredningen går det inte att förbjuda prospektering efter uranfyndigheter, eftersom det kan hindra undersökningar av berggrunden för att hitta andra mineral.

Källa: Naturvårdsverket