Energi

Sven Bergström får gehör för kärnkraftskrav

Sven Bergström (c).
Sven Bergström (c).

Kärnkraftsmotståndaren Sven Bergström, C, kan nu nästan tänka sig att rösta ja till nya reaktorer i riksdagen i juni. —Två av tre krav är hemma, säger han. 

Publicerad

I morse avslöjade Sveriges Radios Ekoredaktion  att riksdagsledamoten Sven Bergström är på väg att få gehör för två av de tre krav han ställt i utbyte mot att han lovar att rösta ja när riksdagen den 17 juni röstar för en ny kärnkraftspolitik, som innebär att förbudet mot att bygga nya reaktorer hävs.

I stället föreslås förutsättningar för att bygga nya reaktorer när de gamla tjänat ut.

–Skälet att vi går Sven Bergström till mötes på två punkter är att vi vill att han ska rösta ja, säger Carl B Hamilton, folkpartist och ordförande i näringsutskottet.

Det första kravet:

Förbudet mot nya reaktorer var tänkt att hävas redan den 20 augusti. Men den borgerliga majoriteten i näringsutskottet går nu med på Bergströms krav på att förbudet inte hävs under denna mandatperiod som slutar den sista september. I stället väntas näringsutskottet föreslå att förbudet tas bort fyra månader senare— den 1 januari 2011.

Carl B Hamilton:

—Min synpunkt är att den här frågan om nya reaktorer varit låst i 40 år och att den kan vänta ett par månader till. Ingen kommer ändå att börja ansöka om och bygga kärnkraftverk under tiden.

Det andra kravet:

*Utskottet föreslår att regeringen får i uppdrag att föreslå hur man i exempelvis lag kan säkerställa att inga statliga bidrag går till att bygga ny kärnkraft.

Carl B Hamilton:

—Det ingick i den politiska överenskommelsen som Centern och övriga partier gjorde 2009, då Centern bytte fot i kärnkraftsfrågan, att inga statliga subventioner skulle utgå till kärnkraft. Vi föreslår  nu att regeringen tydliggör detta. Antingen genom att återkomma till rikdagen med lagstiftning eller med andra åtgärder , med innebörden att inga direkta eller indirekta statliga subventioner tillåts.

Vad menar ni  med ”andra åtgärder”?

—Jag tror att det blir svårt att i lagtext definiera vad som menas med statliga subventioner. I stället tror jag att det blir så att regeringen får visa för riksdagen, i en skrivelse eller genom en utfrågning, att inga statliga subventioner gått till nya reaktorer.

Näringsutskottets betänkande är inte helt klart, utan väntas justeras  tisdagen den 25 maj.

Sven Bergström uttrycker segervittring  och har också fått stöd från andra tveksamma i Centerns partigrupp efter Ekots rapportering i morse, berättar han.

—De kom in i morse och gratulerade, berättar Sven Bergström. Nu blir det lättare för dem att rösta ja, eftersom förbudet inte hävs under mandatperioden som tidigare utlovat.

Sven Bergströms sista återstående tredje krav  innebär att kärnkraftsbolaget, det bolag som äger reaktorn,  får obegränsat ekonomiskt  ansvar vid en kärnkraftsolycka.  

—Regeringen föreslår ett begränsat ansvar på tolv miljarder men vid en svår olycka kan kostnaderna uppgå till flera hundra miljarder, säger Sven Bergström, som menar att industrin får ta kostnaden för försäkringar.

Frågan behandlas dock inte i näringsutskottet utan i civilutskottet, och där verkar Sven Bergström ha svårare att få gehör.

Inger Réné, M, är vice ordförande i civilutskottet:

—Mitt jobb är att köra propositionens linje tills jag hör något annat, säger hon.

Hon påpekar att propositionen som behandlar skadeståndsansvaret är förhandlad mellan de fyra partierna i samordningskansliet och partiledarna. Eventuella  ändringar måste också förhandlas fram på dessa nivåer.

—Jag har heller inte hör något annat än att propositionens linje gäller från övriga allianspartier i utskottet, säger Inger Réné.