Energi

Studsvik får tillbaka radioaktivt avfall

2 800 tunnor tunnor med radioaktivt avfall från Studsvik som förvarats i Forsmark visade sig vara farligare än man tidigare trott. Nu ska tunnorna tas upp ur slutförvaret och skickas tillbaka, rapporterar SVT Sörmland.

Publicerad

Tunnorna är en del av de cirka 10 000 tunnor från Studsvik som förvaras i ett förslutet bergrum 50 meter under havsbotten vid Forsmark, i det så kallade slutförvaret för kortlivat avfall, SFR.

Misstaget uppdagades efter att företaget Svafo gått igenom avfallet, som visade sig innehålla farligare ämnen än vad som tidigare var känt.

Enligt uppgifter till P4 Sörmland har tunnorna förvarats felaktigt sedan slutet av 1900-talet. Följesedlar som påträffats visar att det bland annat finns så kallat mörkerriktmedel från försvarsmakten i tunnorna som tros innehålla radium i farliga mängder.

Svensk Kärnbränslehantering har därför beslutat att skicka tillbaka tunnorna till Studsvik där man planerar att bygga ett nytt mellanlager för dem.