Energi

Storgräl om energiavtal

Bygg- och fastighetsbranschen har försökt att enas kring ett energiavtal. Men nu har samarbetet strandat. Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier skyller på varandra.

Publicerad

Bråket utspelar sig inom Svebyprojektet, som syftade till att fastställa hur beräkning och verifiering av energiprestanda ska gå till. Projektet initierades av Fastighetsägarna som knöt till sig Byggherrarna och flera andra intressenter.

Inom Svebyprojektet skulle branschen enas om hur energiförbrukning skulle mätas, och utforma ett branschavtal om energiförbrukning. Avtalet kallas Energikrav09 och skulle reglera situationen om en byggnad inte lever upp till kraven på energiförbrukning.

Sabo, Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag, vill att byggaren i så fall kostnadsfritt ska åtgärda energiåtgången, samt betala för den energi som överskrider den överenskomna förbrukningsnivån.

Men nu har Sabo surnat till och tycker att Sveriges Byggindustrier, BI, förhalar processen.

Läs resten av artikeln på tidningen Byggvärldens nätupplaga