ENERGI

Stora planer på mer elnät – räcker inte för att möta industrins ökade behov

Rader av isolatorer på ett ställverk utanför Skurup i Skåne. Blå himmel, gröna fällt och skog.
Flera elnätsprojekt planeras i Västra Götaland. Arkivbild.

Svenska kraftnät har långt gångna planer på att bygga ut ledningsnätet i Västsverige för att möta industrins ökade behov. Men det kommer inte att räcka. Det behövs betydligt mer produktion också, enligt verket.

Publicerad Uppdaterad

I dagarna har Svenska kraftnät lämnat ett förhandsbesked till den regionala nätägaren i Västra Götalandsregionen, Vattenfall Eldistribution, om betydande tillskott av effekt genom nya elnät.

Vattenfall har efterfrågat 1 200 MW i mer effekt fram till 2030. Det klarar emellertid inte Svenska kraftnät, som driver elmotorvägarna i Sverige. Inte på den tiden i alla fall. Bedömningen är år 2035, dessutom förutsatt att handläggningstiderna kan kapas med hälften.

– Vi har ett femårsgap till det behov vi känner till i dag, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Räcker inte

Dessutom lär behovet öka än mer än vad som är annonserat i dag, enligt Gustafsson.

Han ser nu, utifrån myndighetens besked, framför sig en debatt om vem som ska få koppla på först? Varför bygger inte Svenska kraftnät ut nätet fortare?

Läs mer: Nytt fundament för flytande vindkraft kräver mindre stål

Västsverige har ett stort underskott av elproduktion, beroendet av el är stort från angränsade områden. Och med en industrität region ser Daniel Gustafsson att fler och bättre elnät inte räcker på långa vägar. Speciellt inte när Norrlandselen i större utsträckning kommer att behövas just i norr.

Mer flexibilitet

Det behövs mer elproduktion i Väst- och Sydsverige, och det är också en hel del på gång. Stora havsbaserade vindkraftparker står i startgroparna. Samtidigt finns tidiga planer på mindre kärnkraftsreaktorer i Ringhals. De vaga planerna gör att Svenska kraftnät svårt att helt och hållet sätta ner foten hur och vilka elnätssystem som behövs, enligt Daniel Gustafsson.

För att klara det framtida elbehovet vill Svenska kraftnät att industrierna måste bli mer flexibla i sin elförbrukning, att de inte kör samtidigt och är beredda att dra ner på användningen vid vissa tillfällen.

– Intresset för det här är mycket mindre än i norr, säger han.

Avgörande blir också hur snabbt regelförändringar kommer på plats för att kapa handläggningstider och annat för att snabba på elnätsutbyggnaden.

– Det finns en lista på lagändringar som skulle underlätta, säger Gustafsson.

FAKTA

Drygt en reaktor

Svenska kraftnäts planer på flera nätbyggnadsprojekt beräknas skapa tillgång till el på ytterligare 1 200 MW (Megawatt) i Västra Götalandsregionen fram till 2035.

Mängden effekt kan jämföras med en normal kärnkraftsreaktor som ger 1 000–1 100 MW.