Energi

Solkräm hotar miljön

När vi duschar eller tvättar oss rinner solkrämen rakt genom reningsverken, som inte är byggda för att fånga upp dem. Till höger Henriksdals vattenreningsverk i Stockholm. Foto: Colourbox, Micke Sandström
När vi duschar eller tvättar oss rinner solkrämen rakt genom reningsverken, som inte är byggda för att fånga upp dem. Till höger Henriksdals vattenreningsverk i Stockholm. Foto: Colourbox, Micke Sandström

UV-filter från solskydd finns överallt i svenska vatten där de utgör en potentiell miljöfara. Det konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport.

Publicerad

Varje år använder vi svenskar hundratals ton med kemiska föreningar som ska skydda oss mot solens brännande strålar. När vi badar hamnar en stor del i vattnet. Och när vi duschar eller tvättar oss rinner de rakt genom reningsverken, som inte är byggda för att fånga upp dem.

På uppdrag av Naturvårdsverket har Svenska miljöinstitutet -IVL- genomfört en screening av hur pass vanliga UV-filter är i den svenska miljön. Resultatet visar att ytvattnet vid badplatser sommartid innehåller höga halter av UV-filter. Vattenprover från badplatser innehöll tolv av de tretton kemiska uv-filter som skulle undersöktes. Tio av dem hittades även i bottensedimenten. Fyra av uv-filtren hittades dessutom i fisk.

Samtliga undersökta uv-filter hittades också i avloppsvatten från reningsverk och i rötat slam från reningsprocessen. Här är källan inte bara solkräm. UV-filter finns i schampo, hudkrämer och läppstift. De finns där för att förhindra att hud och hår åldras i förtid.

Fenomenet med uv-filter i miljön är inte unikt för Sverige. Halterna i ytvatten och i renat avloppsvatten ligger på samma nivåer som hittats utomlands.

Rapporten från Naturvårdsverket konstaterar att toxikologiska data visar att flera av de undersökta uv-filtren kan utgöra en potentiell miljörisk, men att mängden data är begränsad. Svenska forskare har tidigare visat att de EU-godkända UV-filtren 4MBC (4-metylbensyliden-kamfer) och 3BC (3-bensylidenkamfer) kan störa reproduktionen hos fåglar. Andra studier har visat att alger är känsliga för uv-filter samt att de bleker koraller.

QUIZ: