Energi

Skenande silverpriser kan göra solpaneler dyrare

Foto: Unit 5/Chinneeb
Foto: Unit 5/Chinneeb

Mer än sex procent av solpanelernas tillverkningskostnad utgörs av silverinnehållet. Suget efter solel kan leda till skenande priser på metallen, och forskarna ser problem på horisonten.

Publicerad

Då silver har den bästa elektriska ledningsförmågan såväl som värmeledningsförmågan är ädelmetallen en väsentlig del i dagens solpaneler. I snitt innehåller varje panel 20 gram silver, som står för 6,1 procent av den totala tillverkningskostnaden. Nu har forskare på Kent Business School vid University of Kent tittat på vad det ökande suget efter solpaneler har för inverkan på silverpriserna.

I analysen jämfördes data från kvartalsrapporter för silverpriser från the London Bullion Market med den installerade solenergikapaciteten samt den årliga produktionen av solel mellan 1990 och 2016. Jämförelsen visade ett tydligt samband mellan stigande silverpriser och en ökad efterfrågan på solpaneler. Ett exempel var efter den globala lågkonjunkturen 2008 då priserna gick upp, och likaså efter 2011 då en oro för skenande oljepriser fick många att efterfråga förnybar energi.

– Forskningen visar att silverprisernas uppgång är direkt kopplad till en ökad efterfrågan på solpaneler. Det här kommer sannolikt att medföra stora problem kring den långsiktiga användningen av solpaneler, och kan kräva ny, alternativ teknik för att säkerställa att tillverkningen av solpaneler är kostnadseffektiv – eller statliga subventioner, säger Iraklis Apergis till Science Daily.

Kan krävas åtgärder för fortsatt övergång till förnybar energi

Han är huvudförfattare till artikeln Silver prices and solar energy production, där resultaten presenteras. Forskarna anser att fortsatt stigande priser kan göra produktionen dyrare, och följaktligen priserna på solpaneler mycket högre. Detta kan i sin tur innebära att myndigheter tvingas kliva in med olika typer av åtgärder för att göra solcellerna mer kostnadseffektiva – för att säkerställa en fortsatt övergång till den förnybara energin. Omvänt kan stigande silverpriser bidra till att nya ersättningsmaterial tas fram. I dagsläget är det dock långt kvar tills exempelvis aluminium eller koppar skulle kunna ta över silvrets roll.

Ett företag som erbjuder ett alternativ till silver i solpaneler är Stockholmsbaserade JB Ecotech. Företaget har utvecklat en ledande tejp som kan ersätta en del av silvret, det som finns i de tjockare trådarna, vilket Ny Teknik rapporterade om för ett par år sedan.