Sensorer spårar källor till avbrott i elnätet på halva tiden

2018-02-14 07:03  

Uppstartföretaget Exeri har utvecklat en digital teknik för att snabbt upptäcka och lokalisera fel i elnätet. Skellefteå Kraft blir företagets första kund och ska nu testa systemet på en del av sitt nät.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. Nu ska tiden för felsökning kunna halveras, tack vare det nystartade företaget Exeris sensorsystem.

Tekniken innebär att sensorer mäter det elektriska och magnetiska fältet runt elledningen. En del beräkningar sker redan i sensorboxen, sedan överförs informationen via radiosignaler till en central enhet, där ytterligare beräkningar görs utifrån en uppsättning algoritmer.

Beräkningarna visar om fälten har någon avvikelse och i så fall var i elnätet avvikelsen finns.

– Systemet kan presentera en lägesbild och vara ett beslutsstödsystem som nätägaren kan använda för att se var något har hänt och veta vilken frånskiljare som ska öppnas för tillfället medan man åker ut och åtgärdar felet, berättar Magnus Karlsson, vd på Luleåföretaget Exeri.

Läs mer: ”Effektbrist måste upp på agendan”

Enligt företaget kan alla typer av fel, till exempel överslag, kortslutningar och avbrott i en eller flera faser, upptäckas av systemet.

– Nätägare spenderar mycket tid på avbrott, i genomsnitt 6,5 timmar per fel. 3,5 timmar går åt bara till att detektera och lokalisera felet. Så i princip halverar vi avbrottstiden med vår lösning, säger Magnus Karlsson.

Särskilt värdefull tror Exeri att systemet kan vara när det gäller att hitta spruckna isolatorer, som till exempel kan ha skadats av åsknedslag.

– Det kan vara en liten spricka som är jättesvår för nätägaren att upptäcka. När det blir fuktigt i luften blir det överslag men sedan när det torkar upp fungerar allt igen, tills nästa gång det blir fuktigt. I och med att nätägaren inte kan hitta felet kan man bli tvungen att riva hela ledningssträckor och bygga nytt, berättar Magnus Karlsson.

Läs mer: Norrlänningar värst drabbade av elavbrott

Sensorerna kan placeras på ledningsstolpen och behöver inte kopplas in fysiskt på elledningen. De kan sitta upp till två meter från själva ledningen.

Vill man ha mycket hög upplösning på resultatet kan en sensorbox placeras på varje ledningsstolpe, annars kan det räcka med mer utspridd montering.

Skellefteå Kraft ska installera cirka 150 sensorer på ett 40 kilometer långt ledningsavsnitt i inlandet till hösten. Där ska de sitta i ett år, sedan ska systemet utvärderas och bolaget ska ta ställning till om tekniken ska köpas in till fler avsnitt.

– Vi har valt att sätta sensorerna i ett område där vi har haft problem med driftstörningar tidigare. Det luftburna ledningsnätet är väldigt känsligt. På vintrarna har vi tung snö, på somrarna åska och på vår och höst vind som kan orsaka strömavbrott, säger Magnus Brodin, produktutvecklare på Skellefteå Kraft.

Bolaget hoppas framför allt att felsökningstiden ska kortas med det nya systemet och att arbetet med att åtgärda driftstörningar inte ska bli så kostsamt.

– Med hjälp av sensorer tänker vi att vi snabbare kan komma till rätt ställe. Det är ganska långa sträckor att gå eller åka skoter annars för att hitta felet, säger Magnus Brodin.

Tack vare att sensorerna är mer känsliga än den utrustning som tidigare har använts tror Skellefteå Kraft att det nya systemet också kommer att kunna förutse fel innan de har uppstått. Men det återstår att se under försöksperioden.

Läs mer: Lokala elsystem viktiga i kristider

Exeri menar att deras system för elnätsövervakning är unik. Den stora innovationen ligger i uppsättningen algoritmer.

– Det finns konkurrenter, men ingen som är så komplett och enkel som vår, säger Magnus Karlsson.

Företaget har hämtat inspiration från telekombranschen i sin utveckling av sensorsystemet, som kallas för Smart Grid Surveillance. De tre grundarna har tidigare jobbat många år på Ericsson.

– I och med att telekomnätet är digitalt går det att bygga in väldigt mycket intelligens i nätet. I elnätet behöver man andra typer av algoritmer. Vi gör elnätet intelligent med våra sensorer och algoritmer, säger Magnus Karlsson.

Än så länge riktar Exeri in sig på mellanspänningsnätet och luftburna ledningar. Men Magnus Karlsson anser att samma metod skulle kunna fungera på nedgrävd kabel.

Affären med Skellefteå Kraft är Exeris första och omfattar knappt en miljon kronor. Globalt sett bedömer företaget att det finns en miljardmarknad.

– Skellefteå Kraft är en riktigt kompetent elleverantör som köper systemet trots att de redan är väldigt duktiga på att leverera el. Jag tror att andra kommer att vilja följa på, säger Magnus Karlsson.

Linda Nohrstedt

Mer om: Sensorer Elnät

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt