ENERGI

Satsningen: Vätgas från kärnkraft ska ge grönare cement och asfalt

Vätgassen ska framställas vid kärnkraftverket Heysham 2 Power Station i Lancashire.
Vätgassen ska framställas vid kärnkraftverket Heysham 2 Power Station i Lancashire.

Brittiska staten investerar i bygget av en elektrolysör som drivs med el från kärnkraft. Vätgasen kommer att användas för att tillverka cement och asfalt, med mindre koldioxidutsläpp.

Årligen produceras omkring 4,5 miljarder ton cement globalt. Betong- och cementindustrin står för ungefär 8 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen. Två tredjedelar av koldioxiden släpps från kalken när den hettas upp till 1 450 grader, och resten kommer från de bränslen som används för uppvärmningen. 

I Storbritannien stöttar myndigheterna ett pilotprojekt som vill minska utsläppen från cement- och asfaltstillverkning genom att använda vätgas framställd med el från kärnkraft. Redan för ett år fick "the Bay Hydrogen Hub" motsvarande 5,3 miljoner kronor från statens Net Zero Innovation Portfolio – och nu har departementet för energisäkerhet och nettonoll-utsläpp (Department of Energy Security and Net Zero) gett ett anslag på motsvarande nära 82 miljoner kronor. Det skriver New Civil Engineer

Satsar på högtemperaturelektrolys

Tillsammans med investeringar från projektets industripartner har man 15 miljoner pund, motsvarande drygt 200 miljoner kronor, att plöja ner i anläggningen. Planen är att använda högtemperaturelektrolys ( SOEC, Solid Oxide Electrolyser Cell).

När vattenånga tillförs katoden så bildas vätgas och oxidjoner. De senare transporteras genom elektrolyten och bildar syrgas samt elektroner när de reagerar med anoden. Fördelen med SOEC är en högre verkningsgrad. Processen körs på höga temperaturer, på upp till tusen grader. 

Skeppas från Lancashire till Wales

Anläggningen ska byggas vid Heysham 2 Power Station, ett kärnkraftverk i Lancashire med en kapacitet på 1,25 GW. Både Heysham 1 och 2 har vardera två AGR-reaktorer (advanced gas-cooled reactor), där grafit används som moderator och koldioxid utgör kylmedel. Vätgasen kommer sedan att transporteras till en anläggning i norra Wales där den ska ersätta fossila drivmedel i produktionen av cement och asfalt. Förhoppningen är att bygget av elektrolysören ska vara igång redan under 2024.

På vissa marknader kallas vätgas framställd med energi från kärnkraft för gul vätgas, men beteckningen kan vara förvirrande – för i delar av världen förknippas den gula färgen med andra energikällor för produktionen. Begreppet rosa vätgas används för vätgas framställd dock via elektrolys med el från kärnkraft, och lila vätgas kan avse att den har framställts med el såväl som värme från kärnkraft.