INDUSTRI

Svenska uppstickarens milstolpe: Storskaliga volymer fossilfri cement

Cemvisions klimatvänliga cement är helt baserat på återvunnet material.
Cemvisions klimatvänliga cement är helt baserat på återvunnet material.

Lilla Cemvision stöttas av Bill Gates och har lyckats med något cementjättarna hittills gått bet på: att tillverka storskaliga volymer av fossilfri cement helt baserat på återvunnet material.

Publicerad Uppdaterad

Startupbolaget Cemvision i Kalmar utvecklar en ny typ av cement helt utan koldioxidutsläpp. Företaget, som finansieras av Bill Gates forskningsfond Breakthrough Energy Fellows, har nu nått en viktig milstolpe: att producera storskaliga volymer av fossilfri cement baserat på återvunnet material. 

Företagsfakta

Cemvision

Ort: Kalmar

Grundades: 2020

Antal anställda: 8 samt doktorander från flera universitet.

Huvudägare: Grundarna, nyckelmedarbetare, Polar Structure, Backing Minds, EQT Foundation, Norrsken samt strategiska investerare ledda av Peab-bolaget Swecem.

I företagets pilotanläggning på en hemlig ort i Centraleuropa finns en roterugn med kapacitet att producera ungefär ett ton grön cement per dygn. I höst ska en större demonstrationsanläggning tas i drift med en kapacitet på 12 ton per dygn.

Claes Kollberg
Claes Kollberg

– Våra cementrecept har en annan kemi med mycket lägre halt av kalciumoxid än traditionell cement. Det gör att vi kan ersätta jungfrulig kalksten med restmaterial från flera olika industriprocesser, exempelvis järn- och ståltillverkning men även exempelvis askor från energi- och metallproduktion, säger Claes Kollberg, företagets teknikchef och medgrundare, till Ny Teknik. 

Avfallet som används som råvara behöver dessutom inte kalcineras, en process som ger upphov till enorma koldioxidutsläpp i vanliga cementugnar.

– Från vårt råmaterial kommer ingen koldioxid, och våra ugnar behöver bara en bråkdel av energin som används i traditionell cementindustri, säger Claes Kollberg. 

Cement används som bindemedel i betong, och ytterligare en fördel med Cemvisions gröna cement är att den ger betongen snabbare hållfasthetstillväxt. Det innebär att betongen blir stark betydligt fortare, vilket gör att man kan öka takten på byggen. Man kan även minska mängden cement i betongkonstruktioner jämfört med i dag när man ofta överdoserar cement för att betongen snabbare ska bli tillräckligt fuktfri eller stark. 

Hur mycket pengar Cemvision får från Bill Gates fond är inte offentligt. Men finansieringen täcker all forskning, utveckling samt pilot- och demoförsök i ytterligare 1,5 år. 

Nästa steg för företaget är att parallellt med demoanläggningen starta samarbeten för att skala upp produktionen industriellt.