ENERGI

Satsade på stirlingteknik – nu ansöker Azelio om konkurs

Azelio demonstrerade i fjol sin produkt på ett säteri utanför Eskilstuna. På dagen smälte solel aluminium. På natten använde stirlingmotorn den lagrade värmen för att ge både el och värme till gården.
Azelio demonstrerade i fjol sin produkt på ett säteri utanför Eskilstuna.

Energiföretaget Azelio har försatts i konkurs. Azelio har i 15 år försökt få ett kommersiellt genombrott för stirlingtekniken. 

Publicerad Uppdaterad

Bolaget har inte lyckats säkra tillräcklig finansiering för att upprätthålla verksamheten och göra det möjligt att slutföra den i maj aviserade planen om att ingå ett avtal med en strategisk partner.

”Styrelsen och ledningen har under en längre tid arbetat hårt med målsättningen att etablera det strategiska partnerskapet som tidigare aviserats. Trots ett stort intresse för vår teknologi har vi inte lyckats säkra bolagets finansiering. Styrelsen kommer därför ansöka om att försätta Azelio i konkurs vid Göteborgs tingsrätt”, säger styrelseordförande Bo Dankis i pressmeddelandet.

På onsdagen meddelade Göteborgs tingsrätt att företaget har försatts i konkurs.

Startade 2008 – 3 miljarder kronor i investeringar

Företaget har snart jobbat i 15 år med att ta stirlingmotorn till marknaden. När företaget grundades i Åmål 2008 döptes det till Cleanergy. Siktet var i första hand inställt på att tillverka stirlingmotorer som drevs av koncentrerad solvärme.

Men företaget utvecklade även stirlingmotorer som drevs av värme från förbränning av gas, exempelvis metangas från gamla, övertäckta deponier.  Drygt hundra maskiner installerades de närmaste åren på gamla deponier i bland annat Norge, Danmark och Tyskland.

Energilager som laddas antingen med el från vind- och solkraft eller med värme från termisk solkraft (CSP).
Energilager som laddas antingen med el från vind- och solkraft eller med värme från termisk solkraft (CSP).

2018 ändrade företaget inriktning. Det bytte namn till Azelio, börsnoterades, skippade gasen och fokuserade helt mot solen. Vid den tiden användes företagets stirlingmotor i några solkraftverk i Kina, Dubai och Marocko. 

Där fokuserade stora spegelparaboler solens strålar mot en mindre yta som hettades upp, ett koncept som kallas termisk solkraft eller CSP, concentrated solar power. Värmen användes för att driva en stirlingmotor som drev en generator som producerade el.