Energi

Så förvandlas råoljan till lättfraktade puckar

Oljesand ska minska Nordamerikas behov av importerat bränsle. Foto: Canada National Railway Company
Oljesand ska minska Nordamerikas behov av importerat bränsle. Foto: Canada National Railway Company

Kanadensiska tågbolaget utvecklar en metod där polymer förvandlar råolja till hårda puckar. Briketterna kan fraktas säkert på räls med lätta aluminiumvagnar – och tar bort behovet av oljetankers till havs.

Publicerad

Oljesand ska minska Nordamerikas behov av importerat bränsle, och de största fyndigheterna finns i Alberta, Kanada. Nu utvecklas en teknik som kan skydda naturen när oljan fraktas på järnväg eller till havs. Under flera år har Canada National Railway Company (CN) arbetat på produkten som de kallar CanaPux.

Bitumen från landets oljesandfält blandas med en polymer som omvandlar den tjocka råoljan till en solid puck. Briketterna kan sedan transporteras utan risk för oljespill eller bränder. Väl framme vid raffinaderiet separera polymeren från oljan. Iblandningen kan vara så liten som tio procent, och polymeren kan dessutom återanvändas. Puckarna flyter på vatten och släpper då inte ifrån sig några föroreningar. Det bildas heller inget skadligt damm på briketterna.

CanaPux kommer förmodligen bara vara en aktuell lösning för de tjockaste råoljorna, och i dag finns inget solklart ekonomiskt incitament för industrin att investera i produkten. Men om bitumen ska skickas genom pipelines så krävs det att man tillsätter ett utspädningsmedel som kan utgöra upp till 30 procent. Tillsatsen gör dessutom oljan mycket brandfarlig. Utspädningsmedlet är även nödvändigt om bitumen ska skeppas till andra världsdelar med oljetanker – men för att frakta briketterna till havs krävs inte ens en tanker.

Går att frakta utan tillsatser

För närvarande har järnvägsbolaget speciella vagnar som gör det möjligt att frakta bitumen utan tillsatser, men de nya briketterna skulle göra transporterna mycket enklare. Exempelvis skulle det räcka med samma lätta aluminiumvagnar som i dag används för att frakta kol.

Trots frågetecknen kring ekonomin har utvecklingsbolaget CN Innovations hittat två partners som är intresserade av att bygga anläggningar för att omvandla bitumen till puckar. Dels en kinesisk grupp som vill exportera bitumen till hemlandet, samt en kanadensisk grupp som har Sydkorea och Indien som marknader. Kostnaden för att bygga en anläggning förväntas landa på 334 miljoner kronor. Då har man inte räknat in processen för att skilja polymeren från oljan vid slutdestinationen. Det rapporterar Ars Technica.