Energi

Riksdagspress på regeringen om slutförvar: ”Det är oroande”

Riksdagen försöker att få klarare besked om när regeringen tänker sätta ner foten om ett slutförvar för det svenska kärnavfallet. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT
Riksdagen försöker att få klarare besked om när regeringen tänker sätta ner foten om ett slutförvar för det svenska kärnavfallet. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Riksdagen nöjer sig inte med regeringens "vi har ingen exakt tidsplan" om när beslut kan väntas om slutförvar för det svenska kärnavfallet. Två utskott vill höra myndigheter och kommuner om läget och kräva de ansvariga statsråden på besked.

Publicerad

– Jag tycker att det är rimligt att regeringen presenterar en tidsplan, säger Daniel Bäckström, ledamot för Centerpartiet i riksdagens försvarsutskott.

– Det här är angeläget och något som måste hanteras skyndsamt, säger utskottets ordförande, moderaten Pål Jonson.

Bjudas in

Försvarsutskottet och näringsutskottet planerar, utifrån initiativ från Kristdemokraterna och Liberalerna, att bjuda in myndigheter, berörda kommuner och statsråden till digitala möten. Första rundan, dock inte med ministrarna, väntas äga rum redan den 4 mars.

Försvarsutskottet har frågor om kärnsäkerhet och strålskydd på sitt bord och näringsutskottet energifrågor.

I oktober förra året sade Östhammars kommun ja till förslag om att lägga slutförvaret för använt kärnbränsle där. I kommunen ligger Forsmarks kärnkraftverk.

Östhammars klartecken innebar att frågan gick vidare till regeringen för ett avgörande beslut.

Drar på det

Redan då, i oktober, sade den dåvarande miljöministern Isabella Lövin (MP) att regeringen inte hade någon fastslagen tidsplan.Det skulle få "ta den tid det tar". För några veckor sedan upprepade hennes ministerefterträdare Per Bolund det.

– Det är oroande att Bolund säger att det inte finns någon tidsplan, säger Mikael Oscarsson, företrädare för Kristdemokraterna i försvarsutskottet.

I KD:s förslag till utskottsinitiativ ingår att riksdagen ska kräva regeringen på beslut senast under maj. Det är oklart om det finns majoritet för ett så exakt krav, det visar sig i utskottets fortsatta beredning när statsråd och andra har sagt sitt.

Pressen på regeringen ökade när statliga Vattenfall förra månaden efterlyste besked om en utbyggnad av mellanlagret i Oskarshamn samt slutförvaret. Bolaget deläger reaktorerna i Ringhals och Forsmark.

Vattenfall varnade

Vattenfall varnade för att mellanlagret riskerar att bli fullt om några år om det inte får klartecken för utbyggnad. En fördröjning kan leda till kärnkraftverken måste dra ner på produktionen.

Svensk kärnbränslehantering (SKB) har kombinerat ansökan om slutförvaret med en om att bygga ut mellanlagret. Enligt Per Bolund komplicerar det saken, jämfört med om det om hade varit två separata ärenden.

Oskarshamns kommun kräver också besked snabbt från regeringen. Kommunen befarar bland annat att mellanlagret annars, för överskådlig tid, kan bli den plats i landet där avfallet blir kvar.

– Att den här frågan inte har hanterats bättre är en stor förlust för Sverige, både vad gäller avfallet men även för vår energiförsörjning, om kärnkraften inte kan fortsätta att köra, sade Laila Naraghi, socialdemokratisk riksdagsledamot från Oskarshamn nyligen till TT.

Men regeringen hänvisar till att studier återstår och att alla frågetecken om förvaringsmetodernas säkerhet ännu inte är borta.

– Det är en fråga som är prioriterad, men vi måste vara säkra på att slutförvaret håller och är säkert i 100 000 år. Då måste vi ge det den tid det tar, har Per Bolund framhållit.

Fakta: Processen om slutförvaret

2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökan mot kärntekniklagen och gav sitt godkännande 2018.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövade samtidigt SKB:s ansökan mot miljöbalken. Domstolens besked var att slutförvaret inte kunde tillåtas enligt miljöbalken med hänvisning till osäkerheter om kopparkapslarna. Domstolen lämnade över fråga till regeringen. SKB har efter det lämnat kompletterande underlag till regeringen.

13 oktober 2020 sade Östhammar kommun ja till slutförvar i Forsmark.

Regeringen ska nu fatta beslut om huruvida tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken kan medges eller inte.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten/Ny Teknik