Energi

Oligopol stoppar nya litiumgruvor

Världens reserver av litium räcker till minst en miljard elbilar. Men det kan bli svårt att få igång nya fyndigheter, eftersom marknaden – och därmed priserna – kontrolleras av några få bolag. Det konstaterar Duncan Kushnir vid avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers i sin licentiatuppsats.

Publicerad

- Det finns cirka 28 miljoner ton brytvärd litium i världen. Förutom allt annat som ämnet används till, räcker den mängden till minst 1 miljard elbilar, säger han.

Men trots att det finns gott om litium i jordskorpan kan vi få en brist på ämnet, tror Duncan Kushnir.

Han liknar problematiken med den som råder på marknaden för sällsynta jordartmetaller, som i dag också spelar en viktig roll i batterier och specialmagneter i hybrid- och elbilar.

Jordartsmetaller: Kina står för 95 procent av brytningen. De statligt styrda gruvbolagen kan kontrollera pris och utbud på hela världsmarknaden. I väst ökar nu oron för att det ska bli brist på de värdefulla metallerna

Litium: två tredjedelar av alla tillgångar finns i dag i saltsjöar i bergskedjan Anderna. Fyra bolag kontrollerar cirka 90 procent av den totala produktionen och styr därmed utbud och priser.

Som ett exempel på hur det kan hämma nyetableringar nämner Duncan Kushnir den planerade litiumgruvan i finska Ullava.

Mätningarna och undersökningar av marken och bergrunden vara klara, de tekniska, juridiska och skattetekniska utredningar var gjorda.

Fyndigheten räknades som den näst största i Europa. Men gruvprojektet lades ner för fyra år sedan.

- Produktionen i Sydamerika ökade och priserna på litium föll, och då var det inte längre lönsamt att starta verksamhet i Finland, säger Duncan Kushnir.

Oligopolet på marknaden gör i dag att det är för dyrt att bryta litium från gruvor. Det lönar sig bara att utvinna ämnet från de stora saltsjöarna i Sydamerika.

- Men eftersom litium är så värdefullt kommer företag och regeringar i framtiden att göra allt de kan för att hitta nya fyndigheter – och då kommer utbudet att hinna i kapp efterfrågan, säger Duncan Kushnir.

Litium

Litium är en mjuk, silvervit metall med hög elektrisk ledningsförmåga. Den finns naturligt i många bergarter och mineralrikt vatten.

I en del områden har varma källor lakat ut litium ur jordskorpan och bildat saltsjöar.

De största av dessa litiumrika saltsjöar ligger i Anderna i Sydamerika. Det är Salars de Atacama i Chile, Rincon and Hombres Muertes i Argentina och Uyuni i Bolivia.

Den trögflytande saltlösning pumpas upp från bottnen och indunstas i grunda bassänger i strandkanten, samma teknik som används vid utvinning av havssalt.

Resultatet blir vita kristaller i form av litiumkarbonat, LiCO som blir råvara vid framställning av flera andra litiumföreningar och litiummetall.

Idag används cirka 75 procent av allt litium till annat än att tillverka batterier. Ämnet förekommer bland annat i glas, keramik och som legering i olika metaller.

De flesta litiumjonbatterierna sitter i mobiltelefoner och bärbara datorer. När elbilarna blir vanligare kommer deras batterier att sluka allt större mängder litiummetall. Metallen används till anoderna (pluspolerna) i batterierna.

Duncan Kushnir räknar med att det behövs cirka 200 gram litiummetall för att få en energimängd på 1 kWh i ett bilbatteri. I en elbil med ett batteripaket på 45 kWh skulle det innebära totalt 9 kilo.