ENERGI

Ny kärnkraft kan bli dyrare än väntat – statlig riskdelning avgör

De numera nedlagda reaktorerna 1 och 2 på Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg. Arkivbild.
De numera nedlagda reaktorerna 1 och 2 på Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg. Arkivbild.

Storskalig ny kärnkraft kan bli dubbelt så dyr som tidigare prognoser från Energimyndigheten. Men det gäller inte små modulära reaktorer (SMR) som Vattenfall står i begrepp att besluta om. Riskdelning med staten avgör priset, enligt Vattenfall.

Publicerad Uppdaterad

Vattenfall står i begrepp att besluta om att bygga småskalig kärnkraft, så kallade SMR:er. Även storskalig ny kärnkraft, likt de befintliga reaktorerna vid Forsmark och Ringhals, kan bli aktuellt, men ärinte det som står närmast på tur.

I Vattenfalls analyser över framtida elpriser är bedömningen att de troligen blir dyrare och lutar sig bland annat mot Energimyndighetens prognoser om runt 50–60 öre per kWh i årsgenomsnitt, högre än snitten ett vanligt svenskt elår de senaste tio åren. Det är förstås en viktig parameter när investeringsbeslut ska tas.

Och om man inte bygger ny kärnkraft så lär elpriset gå upp ännu mer av den anledningen när efterfrågan på väntas ta fart, tillägger Vattenfall.

Gäller inte SMR

Om produktionspriset blir mycket högre än så blir investeringen svår att räkna hem. Enligt SVT ska Vattenfall ha fått in prisuppgifter från leverantörer där produktionskostnaden för SMR landar på runt en krona/kWh. Men de uppgifterna avser storskalig kärnkraft, inte SMR:er, invänder Desirée Comstedt, chef för affärsutveckling kärnkraft på Vattenfall.

– Och det är dessutom utan att man har fått till en riskdelning med staten. För det som händer med en riskdelning är att man får ner finansieringskostnaderna, säger hon till TT.

Men en riskdelning med staten är inte detsamma som att staten ska betala. Utan om man får in staten som garant kommer långivarna inte att kräva lika höga räntor, enligt henne.

Förstudie klar

Just hur en sådan riskdelning ska se ut har en statlig utredare fått i uppdrag att se över. Men det kan till exempel betyda att Vattenfall garanteras ett fast framtida elpris på den produktion som levereras. Och då kommer den samlade produktionskostnaden bli lägre än de angivna nivåerna runt en krona/kWh, enligt Comstedt.

Vattenfall står i begrepp att presentera sin förstudie om att bygga ett antal SMR:er invid de befintliga reaktorerna i Ringhals.

– Förstudien är avslutad, den ska presenteras för styrelsen i början februari, säger Desirée Comstedt.

Först därefter kommer den att bli offentlig. Parallellt pågår ett arbete med att vara förberedda på att skicka in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga nya små reaktorer, enligt Comstedt.