Energi

Ny explosion i natt: strålning når Tokyo

(Uppdaterad) I natt inträffade ytterligare en explosion och brand i kärnkraftverket i Fukushima Daiichi. Radioaktiv strålning läcker nu ut och befolkningen uppmanas hålla sig inne. De anställda vid kärnkraftverket riskerar sina liv.

Publicerad

(Uppdaterad) Tio mil nordväst om Tokyo, i staden Maebashi, har myndigheterna uppmätt tio gånger så hög strålning som normalt.

Vid en explosion i reaktor 2 vid 23-tiden i går kväll svensk tid skadades inneslutningen. Man har nu ett betydande utsläpp av radioaktiv strålning som gör det farligt att vistas i närheten.

Vid själva explosionen i reaktor skadades den kondensationsbassäng som ligger innanför inneslutningen, uppger japanska myndigheter.

— Därmed är det också hål på själva inneslutningen, konstaterar Anders Hallman, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Innslutningen är det andra skal som omger reaktorn. Det första skalet är själva reaktortanken. 

Eftersom inneslutningen skadats läcker radioaktiv strålning ut från reaktorbyggnaden.

— Japanska myndigheter rapporterar om ett kontinuerligt läckage av strålning till byggnaden och omgivningen, säger Anders Hallman.

Eftersom härden tidigare varit avtäckt då kylvattennivåerna sjunkit, misstänker man att en härsmälta har ägt rum. Det vill säga bränslestavarna har blivit så heta att de smält, varpå radioaktiva ämnen såsom cesium, xenon och jod frigjorts.

Man har dock gjort försök att nödkyla reaktorn med havsvatten och tillsatser av bor.

— Vi känner dock inte till inte till om någon kylning av reaktor2 pågår just nu, säger Anders Hallman.

Japanska myndigheter har uppmätt strålvärden på 400 millisievert per timme. Detta strax utanför två av reaktorerna vid kärnkraftverket Daiichi, som ligger i staden Fukushima, och ibland kallas Fukushima1.

Efter mindre än tre timmar i 400 millisievert inträder akut strålförgiftning.

Hur skyddar man då personalen?

— Det måste vara väldigt korta insatstider från personalen. De vill ju begränsa strålningen.  När det är så här pass allvarligt, säger Anders Hallman.

Bolaget har utrymt anläggningen, dock med undantag för nödvändig personal som arbetar med att försöka kyla av samtliga tre reaktorer.

Det europeiska gränsvärdet för anställda inom kärnkraftsindustrin är 20 millisivert per år under fem år eller som högst 50 millisievert under ett år.

Tidigare har IAEA också rapporterat om en brand i reaktorbyggnad 4 där det finns en bassäng för lagring kärnbränsle. Men den ska nu vara släckt.

Enligt Anders Hallman har japanska myndigheter emellertid dementerat att branden ska ha skett just i i bränslelagret utan i andra delar av reaktorbyggnaden. Oklart var någonstans.

Förhöjda värden av strålning har dock också uppmätts i Tokyo.

Har man börjat evakuera i Tokyo?

— Nej, det har man inte gjort det är inte speciellt höga värden där.

Akut strålförgiftning

Kondensationsbassängen ligger innanför reaktorns inneslutning och fungerar som en säkerhetsventil när reaktorn överhettas. Om kylvattnet förångas explosivt förs ångan ned till den cirkelformade tanken där ångan kondenseras. Trycket hålls då nere. Kondensationsbassängen måste vara tät eftersom den ånga som trycks ner i vattnet kan vara mycket radioaktiv.

Den lägsta graden inträder vid 1-2 sievert. Den yttrar sig som illamående och kräkningar i mer än ett dygn, samt trötthet, svaghet och mild feber. Utan kvalificerad sjukvård riskerar en av 20 personer att dö.