Energi

Nu ska havets buller mätas

Bertil Håkansson
Bertil Håkansson

Fem frågor till Bertil Håkansson vid Havs- och vattenmyndigheten, Hav, som satsar 11 miljoner kronor för att mäta ljudnivån i Östersjön och Västerhavet.

-Varför vill ni mäta bullret i haven?

Det finns vetenskapliga studier som visar att marinmiljön påverkas av ljudstörningar. Vi vill veta vilken ljudnivå vi har för att göra en kartläggning av det marina landskapet.

-Hur gör ni?

Ett antal ljudmätare kommer att sitta i haven och registrera över tid. I en modell gör man en geografisk bild av ljudnivåerna. Tekniken som används är ett ljudavlyssningsinstrument.

Vad är det som bullrar?

Det vill vi ta reda på . Vi misstänker att fartygstrafiken tillför ett kontinuerligt buller. Småskaligt buller kan uppstå i lokala områden runt hamnar och från infästningar till vindkraftverk där ljudet går ner i haven. Men framför allt tror vi att det är det ljud från sjöfarten.

-På vilket sätt kan ljudnivån sänkas?

Först vill vi få fram basunderlaget. Det vi kommer att göra är att titta på känsligheten och se om det finns vissa områden där ljudet är högt och om det påverkar eller till och med hotar den marina miljön. När vi vet ljudnivån kan vi besluta om särskilda åtgärder på dessa områden.

-Har bullernivån mätts i andra hav?

Detta är ganska unikt tror vi. Storskaligheten är unik. Lokalt har mätningar gjorts tidigare.

Lilian Lundgren

nyteknik.se

08-796 66 00