Energi

Nu har schweiziska ”vattenbatteriet” tagits i drift

Foto: Nant de Drance
Foto: Nant de Drance

Efter 14 års konstruktion och en prislapp på över 2 miljarder euro. Nu har det schweiziska pumpkraftverket, med en kapacitet om 20 GWh, tagits i bruk.

Publicerad

Pumpkraftverket Nant de Drance, som började byggas 2008, kallas för ”vattenbatteri” och har nu tagits i drift. Det är ett välkommet tillskott till en allt mer stressad energimarknad.

Anläggningen är till skilland från exempelvis svensk vattenkraft ett pumpkraftverk, där reservoaren fylls på genom pumpning snarare än genom naturliga vattenflöden. Man kan spara upp till 20 GWh energi och anläggningen består i grunden av två stora dammar. Den övre reservoaren belägen på 2 200 meters höjd är från 1955 och den nedre är från 1974. Mellan dem sitter sex stycken 150 MW-generatorer som vattnet passerar igenom.

Under hög belastning kan man alltså ta ut 900 MW och ett av de viktigaste användningsområdena kommer att vara lastbalansering av nätet. För under värmeböljor är belastningen på elnäten enorm.

Blev klart på 14 år

Maskinrummet ligger 600 meter under marken och är 192 meter långt, 32 meter brett och 52 meter högt. Totalt sett har man varit tvungen att borra 17 kilometer tunnel för att kunna forsla material. Därtill har dammen Vieux Emosson (den övre) höjts med 21,5 meter.

Arbetet påbörjades redan 2008 och på grund av de utmaningarna som kommer av att bygga något i Alperna – tog det alltså 14 år innan det blev klart.

Energibolaget Alpiq, som är största delägaren, säger att verkningsgraden i batteriet är över 80 procent, en siffra som då tillhör de högsta för alla typer av pumpkraftverk.

Dock är det med 900 MW långt från ett av de med högst effekt. Nämnas bör att Fengning i Kina är i dag med sina 3 600 MW och 40 GWH den största i världen. Därtill finns det ytterligare 26, samt byggs 35 nya pumpkratverk med över 1 000 MW effekt i Kina.

För de som vill få en liten inblick i hur det vara att bygga anläggningen Nant de Drance finns det en sammanfattning av de mer omfattande arbetet 2013-2018 här: