Energi

Myndighetens förslag: Skatt på sol

”Kanske får vi ha en fallande skala som utgår från SMHI:s klimatkartor med antal soltimmar”, säger April Jesting på Solenergimyndigheten. (Väderkarta från SMHI.se)
”Kanske får vi ha en fallande skala som utgår från SMHI:s klimatkartor med antal soltimmar”, säger April Jesting på Solenergimyndigheten. (Väderkarta från SMHI.se)

(OBS - denna artikel är Ny Tekniks aprilskämt 2016) En extra avgift för solinstrålning genom fönster. Det kan bli aktuellt från nästa år. Tariffen ska tas ut av elnätsbolagen.

Publicerad

Skatteinkomsterna behöver öka. Den nybildade Solenergimyndigheten har därför fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en tariff för värme och ljus från solinstrålning genom fönstren.

– Den är ju gratis just nu. Vi funderar på att utgå från antalet fönster i en lägenhet eller fastighet, säger April Jesting på Solenergimyndigheten.

Den summa som just nu diskuterats är tio öre per soltimma. Tariffen ska tas ut av elnätsbolagen.

Att solinstrålningen sommartid skulle belasta de norra delarna av Sverige är ett dilemma som måste lösas. Även Gotland är ett område med ett högt antal soltimmar.

– Kanske får vi ha en fallande skala som utgår från SMHI:s klimatkartor med antal soltimmar.

Konsumentorganisationer är starkt kritiska till förslaget, som ännu inte har skickats ut på remiss. Det gäller även elnätsbolagen som varken vill ha ilskna kunder eller ökad administration.

– Jag förstår inte alls hur de resonerar. Solinstrålning sommartid är ju snarare ett problem som ökar behovet av luftkonditionering och därmed elförbrukning, säger Pär Time på Totalkraft, branschorganisation för Sveriges drygt 160 elnätsbolag.