Energi

Lysdioder höjer energiförbrukningen

En åldrande befolkning kommer att behöva mer ljus inomhus. Foto: Colourbox
En åldrande befolkning kommer att behöva mer ljus inomhus. Foto: Colourbox

När glödlamporna ersätts med energieffektiva lysdioder kommer energiförbrukningen i världen att öka – inte minska. Det menar amerikanska forskare som drar historiska paralleller.

Publicerad

Av världens energikonsumtion går cirka 6,4 procent till belysning. Genom att fasa ut de gammaldags glödlamporna hoppas nu många regeringar kunna minska den mängden. Hoppet står till lysdiodslampor som är betydligt mer effektiva än dagens lågenergilampor.

Men att lysdiodslamporna slår igenom betyder inte att energiförbrukningen minskar. Tvärtom. Billigare och mer effektiva lampor kan öka behovet av artificiellt ljus så mycket som tio gånger till år 2030.

Den slutsatsen drar forskare vid Sandia National Laboratories i USA.

- Om människor får tillgång till billigare ljus kan de använda mer av det. Så har skett under de senaste århundradena efter andra innovationer på belysningsområdet, säger huvudförfattaren till studien, Jeff Tsao vid Sandia i ett uttalande.

Forskarna drar historiska paralleller. När människor gått från öppen eld via stearinljus, olje- och gaslampor till elektrisk belysning har användningen av ljus ökat dramatiskt. En typisk britt konsumerade 580 lumentimmar om året på 1700-talet. I dag är samma siffra 46 megalumentimmar.

Och allt talar för att behovet av ljus är långt ifrån mättat, menar forskarna. Om lysdioderna utvecklas som förväntat och elpriset ligger, relativt sett, på oförändrad nivå jämfört med i dag kommer användningen av belysning att tiofaldigas fram till 2030. Behovet av energi för belysning skulle samtidigt mer än fördubblas.

För att mängden energi som går till belysning ska hållas konstant måste energipriset blir tre gånger högre än i dag, visar forskarnas beräkningar.

- Det betyder att snarare än att fungera som ett instrument för att minska energianvändningen kommer lysdioderna att bli nästa steg i att höja vår produktivitet och livskvalitet, säger Jeff Tsao.

Fortfarande är det tio gånger ljusare en molnig dag utomhus jämfört med genomsnittet inomhus, konstaterar forskarna. En åldrande befolkning kommer att behöva mer ljus inomhus. Det blir också möjligt med mer ljus till exempel under den mörka årstiden.

Länk till vetenskaplig artikel:

http://iopscience.iop.org/0022-3727/43/35/354001