Energi

Kristdemokraternas reaktorförslag – en dyr historia

KD:s partiledare Ebba Busch Thor. Foto: TT
KD:s partiledare Ebba Busch Thor. Foto: TT
Ringhals 1 och 2 ska stängas under 2020 respektive 2019. Foto: Annika Örnborg
Ringhals 1 och 2 ska stängas under 2020 respektive 2019. Foto: Annika Örnborg

Kristdemokraterna vill att Ringhals 1 och 2 ska drivas vidare. Men det skulle bli dyrt, med tanke på det nya kravet om oberoende härdkylning.

Publicerad

Under hösten har Kristdemokraterna på flera sätt framfört sin uppfattning att Vattenfall bör ompröva sitt beslut att stänga Ringhals 1 och 2 under 2020 respektive 2019.

I ett debattinlägg i Ny Teknik har riksdagsledamoten Camilla Brodin påtalat att flera saker har hänt sedan Vattenfall tog sitt stängningsbeslut. Bland annat har effektskatten avskaffats och kostnaden för att släppa ut koldioxid har mer än fördubblats.

Även Sverigedemokraterna vill att den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 stoppas. Partiet vill att staten, som äger Vattenfall, ska utfärda sådana ägardirektiv.

Men frågan är vad det skulle kosta att driva reaktorerna vidare. Strålsäkerhetsmyndigheten kräver från och med 2021 oberoende härdkylning vid alla svenska kärnkraftverk som är i drift.

Ringhals presschef Anna Collin vill inte spekulera i vad det skulle kosta att installera oberoende härdkylning i Ringhals 1 och 2. Beslutet att stänga de två reaktorerna, som togs av Vattenfall 2015, ligger fast.

"Vi har inte gjort de uppdateringar som skulle krävas"

Men gissningsvis skulle det kosta minst lika mycket som oberoende härdkylning vid Ringhals 3 och 4, det vill säga 900 miljoner kronor.

Därutöver tillkommer andra kostnader för att modernisera anläggningarna eftersom det finns en underhållsskuld sedan 2015.

– Sedan beslutet kom 2015 att köra till 2019 och 2020 har vi inte gjort de moderniseringar och uppdateringar som skulle krävas för längre tid än så, säger Anna Collin.

Vattenfalls beslut om stängning innebar att livslängden för Ringhals 1 och 2 kortades med ungefär fem år. Deras tekniska livslängd bedömdes sträcka sig till 2025.

Så om man tar Kristdemokraterna på orden skulle det bli dyra fem års drift?

– Ja, det skulle det, säger Anna Collin.