Prislapp för fortsatt kärnkraft: 2,8 miljarder

2019-01-10 06:00  

Kostnaden för att installera oberoende härdkylning på kärnkraftverken varierar stort mellan bolagen. Oskarshamn ser ut att bli dyrast. Men vad det beror på är oklart.

Det nya kravet om oberoende härdkylning beslutades 2014 och ska vara infört vid slutet av 2020.

Kärnkraftsbolagen har meddelat vad de beräknar att kylsystemet kommer att kosta. Beloppen skiljer sig kraftigt åt.

Forsmark bygger två nya byggnader med kylsystem som ska försörja tre reaktorer till en kostnad om drygt en miljard.

Ringhals bygger två nya byggnader med kylsystem till två reaktorer till en kostnad om 900 miljoner kronor.

Oskarshamn bygger en integrerad lösning i den befintliga anläggningen med ett kylsystem som ska försörja en reaktor till en kostnad om nära 900 miljoner.

Komplext att bygga i befintliga kärnkraftverk

Kostnaden per reaktor ser alltså ut att bli störst för det OKG-ägda kärnkraftverket i Oskarshamn. Teknikchef Jan Karjalainen på OKG kan inte riktigt svara på varför.

– Men vi har en singelsajt-lösning och kan inte dra nytta av eventuella synergieffekter man får vid val av konstruktion, säger han.

En integrerad lösning kan på papperet se ut som en billigare modell eftersom man då slipper bygga nya byggnader. Men så behöver inte vara fallet i kärnkraftverk. På grund av säkerhetskrav och restriktioner brukar arbete inuti en kärnkraftsanläggning bli dyrare än om samma arbete utförs utanför.

Strålsäkerhetsmyndigheten vittnar om svårigheten i att bygga i befintliga anläggningar. Det var en lärdom som drogs under moderniseringsarbetet för några år sedan.

– Både vi och tillståndshavarna missbedömde nog komplexiteten med att bygga i befintliga anläggningar, berättar enhetschef Jan Hanberg.

Kostnader för den gamla lösningen ingår

Enligt OKG handlar den största posten i investeringen om kostnader för personal, både för konstruktionsarbete och för uppdateringar av dokumentation.

En del av förklaringen till att Oskarshamnsverkets kylsystem blir dyrare än de andra verkens kan finnas i den omarbetning som gjordes av lösningen för oberoende härdkylning.

Från början skissade OKG på en lösning som skulle omfatta alla tre reaktorer på platsen. Men när ägarna beslutade att stänga O1 och O2 fick arbetet börja om.

Kostnaden på 865 miljoner kronor är den beräknade prislappen för den nya lösningen. Men enligt Jan Karjalainen ingår även kostnader som redan har lagts ner på den gamla lösningen, som skulle gälla tre reaktorer, i beloppet.

"Hade behövt överväga att stänga fler reaktorer"

Även Forsmark har omarbetat sin ursprungliga plan för oberoende härdkylning. Från att omfatta tre nya byggnader handlar den nu om två nya byggnader med kylsystem för alla tre reaktorer. Omarbetningen gjordes av kostnadsskäl.

Kostnaden på ”drygt en miljard” som tidigare har kommunicerats för Forsmarks oberoende härdkylning gäller fortfarande. I övrigt vill Forsmarks kraftgrupp inte kommentera prisbilden.

För att kärnkraftsbolagen skulle mäkta med investeringarna i oberoende härdkylning och en ökad kärnavfallsavgift beslutades 2016 att de skulle slippa betala effektskatt. Frank Krönert, energimarknadsexpert på konsultbolaget Sweco, bedömer att resultatet blir ungefär plus minus noll.

– Borttagandet av effektskatten gjorde det företagsekonomiskt meningsfullt att investera i de här säkerhetshöjande åtgärderna. Annars hade man behövt överväga att stänga flera reaktorer, säger han.

Sveriges kärnkraftverk

Sverige har åtta reaktorer i drift vid tre kärnkraftverk. Sex av reaktorerna ska förses med oberoende härdkylning.

Forsmark 1-3: Kokvattenreaktorer som tillverkades av Asea-Atom. Kostnad för oberoende härdkylning: Drygt en miljard kronor.

Oskarshamn 3: Kokvattenreaktor som tillverkades av Asea-Atom. Kostnad för oberoende härdkylning: 865 miljoner kronor.

Ringhals 3 och 4: Tryckvattenreaktorer som tillverkades av Westinghouse. Kostnad för oberoende härdkylning: 900 miljoner kronor.

Ringhals 1 och 2: Ska stängas under 2020 respektive 2019.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt