Energi

Ikea kyler lokalen – med fjärrvärme

På sommarhalvåret kyls Ikeavaruhuset i Västerås med en teknik som kallas sorptiv kyla. Den kräver nästan ingen el alls, i stället använder man fjärrvärme för att kyla luften. Ferdinand Berglund är fastighetsförvaltare på möbeljätten. Foto: Lasse Fredriksson
På sommarhalvåret kyls Ikeavaruhuset i Västerås med en teknik som kallas sorptiv kyla. Den kräver nästan ingen el alls, i stället använder man fjärrvärme för att kyla luften. Ferdinand Berglund är fastighetsförvaltare på möbeljätten. Foto: Lasse Fredriksson

Att kyla fastigheter med fjärrvärme under heta sommardagar låter kanske långsökt. Men intresset för den miljövänliga kylmetoden ökar. Ikea är ett av företagen som hoppat på trenden.

Publicerad

Alla som någon gång klivit ur duschen och börjat frysa har upplevt sorptiv kylning. När vattenmolekyler dunstar så går det åt energi, och temperaturen sjunker i omgivningen. Möbeljätten Ikea utnyttjar samma fysikaliska fenomen för att fixa komfortkyla i sitt nya varuhus i Västerås.

– Vi har både gröna mål och ekonomiska mål. Den här kyltekniken är ett bra val ur båda aspekterna, säger Ferdinand Berglund, som är fastighetsförvaltare på Ikea.

Luften som flödar in i byggnaderna passerar på sommaren en våt yta. När vattnet dunstar så kyls luften ner och inomhustemperaturen blir behagligt sval. För att kylningen ska bli effektiv så måste luften vara så torr som möjligt när avdunstningen börjar. Därför passerar tilluften först en sakta roterande tork där ett fuktabsorberande material – en kiselgel – suger upp fukten ur luften. Den roterande torken torkas med hjälp av fjärrvärme i frånluften. Allt för att behålla sin förmåga att fånga upp luftens vattenmolekyler.

Den stora fördelen är att tekniken förbrukar betydligt mindre el än de eldrivna kompressorer som brukar användas för komfortkyla. Fjärr­värme är dessutom billigt på sommaren när kylningen behövs.

Kyltekniken har utvecklats av avfuktningsföretaget Munters, som installerat sorptiv kylning i fastigheter och industrier sedan millennieskiftet. På senare tid har intresset ökat rejält bland både fastighets­ägare och energi­bolag, enligt Anders Granstrand på Munters.

– Det finns en nyväckt vilja att spara energi, och energibolag som producerar el i sina kraftvärmeverk får avsättning för fjärrvärmen även på sommaren, säger han.

På Ikeas nya designcenter i Älmhult ska tekniken installeras under året. I varuhuset i Västerås har den nya kylan varit i drift sedan våren 2011. Fastighetsförvaltare Ferdinand Berglund är nöjd. Men lite inkörningsproblem har det varit.

– Vi ser att man behöver satsa mer på att utbilda driftpersonalen. Systemet har fördröjningar och kylförloppet är lite långsammare än med traditionella eldrivna kylkompressorer. Men överlag har det fungerat bra, säger han.

Sol- och spillvärme kyler också

Sorptiv kylning, där avdunstning får temperaturen att sjunka, kan drivas av annat än fjärrvärme. Solvärme eller spillvärme till exempel.

Regeringskansliet i Stockholm kyls sedan i fjol med en kombination av solfångare och fjärrvärme.

Södra Cells massabruk i Värö använder sedan flera år tillbaka spillvärme från processen till kylning.

Du kan själv testa sorptiv kylning om du blir sugen på sval dricka på stranden. Stoppa flaskan i en våt socka eller linda in den i vått tidningspapper. Lägg den sedan i solen och vänta medan vattnet förångas och drickan kyls.