Energi

Hushållens elförbrukning rasar 18 procent

Kraftigt minskad elförbrukning minskar risken för elbrist. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Kraftigt minskad elförbrukning minskar risken för elbrist. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Hushållen drog ner sin elförbrukning med hela 18 procent i september jämfört med samma månad i fjol, enligt ny statistik från Svenska kraftnät. Det minskar risken för elbrist och pristoppar betydligt.

Publicerad

Och det är tydligt att det är priset som spelar in. I elområde 4, södra Götaland, där elpriserna legat klart högst, var minskningen 21 procent, i elområde 3 (norra Götaland och Svealand) var nedgången 18 procent, för att sedan avta ju längre norrut i landet man kommer, med minus tolv procent längst i norr.

– Det handlar absolut om ett ökat prismedvetande. Och en förståelse för att det är en energikris i Europa, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Vädret kan inte förklara de stora talen. I södra Sverige var det något kallare än i september förra året, medan det var lite varmare i Norrland, enligt Svenska kraftnät.

Analysen av siffrorna visar också att hushållens förbrukning minskar över hela dygnet, men mer på dagtid, då elen normalt sett är dyrare.

– Vi ser vissa, men tydliga tendenser på flexibilitet, säger Erik Ek.

Minskat tryck

Detta är extra positivt eftersom trycket på elsystemet minskar när användningen är som högst.

Sammantaget gör detta att risken för elbrist och högre pristoppar minskar.

– Fortsätter det här under vintern minskar risken för effektbrist, säger Erik Ek.

Exakt effekt på elpriset är förstås svårt att säga, det beror mycket på vädret. Erik Ek beskriver det som att den dyraste produktionen, den som sätter priset för all el, faller bort om behovet blir lägre.

– Så priset skulle vara bra mycket högre än om vi inte sparat.

Tidigare i höstas, när en reaktor vid kärnkraftverket i Ringhals tvingades tas ut bruk fram till i januari på grund av trasiga delar, bedömde myndigheten att risken för elbrist vid enstaka tillfällen ökade tydligt. Den kraftigt minskade hushållsförbrukningen ändrar den bedömningen.

Så mycket minskar risken

"Om vi antar att Ringhals 4 är borta hela vintern, men att den minskade elförbrukningen i september håller i sig under hela vintern krymper antalet timmar då vi har ett importberoende under en normal vinter till cirka 30", skriver Erik Ek.

Risken är alltså nu mindre än innan Ringhals 4 fick problem, förutsatt att svenskarna fortsätter att spara på elen. Tidigare i höst var bedömningen att Sveriges importbehov ökade från 36 till 149 timmar på grund av att Ringhals 4 inte kunde återstarta som planerat.

Om minskningen av förbrukningen håller sig i södra Sverige över vintern går det att översätta till produktionen från en kärnkraftsreaktor, drygt, enligt Erik Ek.

Plus i norr

Totalt sett minskade elförbrukningen i Sverige med 4,3 procent i september, där hushållen stod för hela minskningen och lite till. Övriga förbrukare, främst industrin, noterar en ökning med en procent, enligt Svenska kraftnät.

Fördelat på elområden och inklusive alla förbrukare, även industri och övrigt, var minskningen sju procent i elområde 3 och 4, oförändrat i elområde 2 och plus 17 procent i område 1, norra Norrland.

Fakta: Mest kapas topparna

Hushållen förbrukar mest el runt 19-tiden på vardagar och minst nattetid vid 03-tiden.

Under en vanlig vardag runt klockan 19 i september 2021 låg hushållens förbrukning i snitt på cirka 4 700 MW. Den siffran hade i september i år fallit till cirka 3 900 MW.

Nattetid, vid 03-tiden då hushållens förbrukning är som lägst har konsumtionen minskat mellan åren från strax över 3 000 MW till cirka 2 600 MW.

Källa: Svenska kraftnät