Energi

Här är tekniknyheterna i budgeten

Finansminister Anders Borg. Foto: Scanpix
Finansminister Anders Borg. Foto: Scanpix

Underhåll av järnvägen, 400 nya platser på civilingenjörsutbildningen och ett nytt centrum för klimatanpassning. Det är några av tekniknyheterna i regeringens budgetproposition som presenterades nu på morgonen.

Publicerad

I dag på morgonen presenterade finansminister Anders Borg regeringens budget för 2012. Ny Teknik listar här förslagen på teknikområdet.

400 nya platser på civilingenjörsutbildningen
Antalet platser på civilingenjörsutbildningarna ska öka med 400 till höstterminen nästa år. De största ökningarna sker på KTH och Chalmers som får 150 platser var. Lund får 50 nya platser. Uppsala och Linköping får 25 vardera. Inriktningen är upp till högskolorna att bestämma. Fullt utbyggd kostar ökningen 180 miljoner 2017.

Mattelyft
Budgeten innehåller också en stor satsning på matematik i skolan. Det så kallade ”mattelyftet” omfattar 2,6 miljarder och innehåller både utbildning av lärare och fler undervisningstimmar i grundskolan.

Reformerat statligt riskkapital
Reformer föreslås för det statliga riskkapitalet, bland annat vill man slå ihop Almi Företagspartner med Innovationsbron.

Innovationsupphandlingar
24 miljoner satsas i år på offentliga innovationsupphandlingar. Därefter ska nio miljoner kronor om året gå till stöd för innovationsupphandlingar.

Idébanker
Högskolornas holdingbolag får särskilda medel (19 miljoner kronor 2012, därefter beräknas 12 miljoner kronor per år) för att bygga upp så kallade idébanker med forskningsresultat.
De två universitet som i dag saknar holdingbolag, Örebro universitet och Mittuniversitetet, föreslås få bilda var sitt holdingbolag. Till det får universiteten använda 1 miljon kronor vardera under 2012.

Teknikspårng
För att locka elever på gymnasiets naturvetenskapliga program till högskolestudier ska de erbjudas praktikplatser på företag inom teknikindustrin. Regeringen föreslår att 20 mnkr avsätts under 2013.

Nationellt kunskapscentrum kring klimatanpassning
400 nya miljoner kronor satsas åren 2012-2015 på ett nationellt kunskapscentrum kring klimatanpassning och förlängda stöd till klimatsamordnare.

Biogas
120 miljoner ges i fortsatt stöd till Energimyndighetens program för ny biogasteknik åren 2012-2013.

Havsplanering
Havs- och vattenmyndigheten ska starta arbete med havsplanering för svenska vatten och svensk ekonomisk zon. Planer för havsområden som liknar översiktsplaner ska tas fram.

Olycksberedskap
Länsstyrelserna får 6 miljoner extra per år för att stärka kärnberedskapen inför olyckor.

Miljöbilspremie
200 miljoner till en supermiljöbilspremie åren 2012-2014. Personbil en ska uppfylla EU:s senaste avgaskrav och får släppa ut högst 50 gram koldioxid per kilometer.

Universitet och forskning
20 nya miljoner per år (totalt 50 miljoner per år) satsas på stipendier för utländska studenter som läser i Sverige.

Järnvägsunderhåll
Satsning på infrastrukturen 2012 och 2013 för att både skapa sysselsättning och möta det uppdämda behov som finns av underhåll av vägar och järnvägar.