Energi

Gammal kärnkraft vapen i gastvisten

Bulgarien hotar med att återstarta en av de kärnreaktorer som stängdes sista december 2006 för att landet skulle få bli medlem i EU. Orsaken är gasbrist sedan ryska Gazprom stängt leveranserna.

Publicerad

Bulgarien är ett av de länder som drabbas hårt av att ryska gasleverantören Gazprom stoppat leveranserna av gas genom Ukraina.

Nu hotar landets president med att ta i drift kärnkraft som lades ned i samband med att Bulgarien fick medlemskap i EU.

Landet har ett kärnkraftverk, Kozloduy, med sex reaktorer. Endast reaktor fem och sex används, två tryckvattenreaktorer med en sammanlagd effekt på 1920 MWe. Reaktor ett och två stängdes 1999, medan reaktorerna tre och fyra stängdes dagen innan Bulgarien blev medlem i EU. Detta var en förutsättning för medlemskapet, då reaktorerna ansågs osäkra.

Med i medlemsavtalet ingick en klausul som ger Bulgarien rätt att ta stängd kärnkraft i bruk igenom om landets energiförsörjning skulle hotas inom tre år efter inträdesdatum.

Enligt nyhetsbrevet Euractiv ska landets president ha hotat med att återstarta reaktorer, men någon formell förfrågan till EU-kommissionen har inte kommit in. Inte heller har landets premiärminister yttrat sig i frågan.

På fredag kommer gaskrisen att diskuteras i en särskild gasgrupp i Bryssel.