Energi

Fyra möjliga framtider för energisystemet

I framtiden kan energi betraktas som en globalt begränsad resurs. Foto: Imaginechina / All Over Press
I framtiden kan energi betraktas som en globalt begränsad resurs. Foto: Imaginechina / All Over Press

UPPDATERAD. "Starkt", "uttrycksfullt", "livligt" eller "sammanbundet". Energimyndigheten identifierar fyra möjliga framtidsscenarier för Sveriges energisystem.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Energimyndighetens rapport ”Fyra framtider – energisystemet efter 2020” visar upp fyra möjliga utvecklingslinjer för framtidens svenska energisystem. De har fått namn från musikens värld: Forte (starkt), Legato (sammanbundet), Espressivo (uttrycksfullt), och Vivace (livligt).

I de olika scenarierna gör Energimyndigheten nedslag runt år 2035 och blickar fram mot 2050. Scenarierna tar avstamp i olika prioriteringar och drivkrafter kring hur samhället kan utformas.

– Vi har inte för avsikt att värdera eller välja mellan dem. Det handlar om att förbereda oss för framtiden på bred front. Alla fyra scenarierna har naturligtvis både utmaningar och möjligheter: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Men alla fyra scenarierna har välfungerande energisystem, säger Åsa Tynell, projektledare för utredningen.

I Forte fungerar energi som bränsle för tillväxt och framgång. Energipolitikens fokus är säker energitillgång till låga och stabila priser, och effektiv godstrafik åt industrin.

I Legato ses energi som en globalt begränsad resurs. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på global nivå. Energipolitiken fokuserar på ekologisk hållbarhet och global rättvisa.

I Espressivo är energi ett uttrycksmedel. Människor vill hantera sina egna behov genom inköp av tjänster och ökad egenproduktion. Energipolitiken riktar fokus mot att underlätta för egenproduktion, handel med tjänster och nya energimarknader.

I Vivace är energi en språngbräda för klimatförbättring. Sverige vill vara en global föregångare inom klimatlösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. Energipolitikens fokus är klimatsmart forskning och innovation.

Bara i Legato eller Vivace klarar vi miljömålsberedningens klimatmål: att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med minst 85 procent 2045 jämfört med 1990 års nivåer.

– I Forte eller Espressivo skulle vi kanske också kunna klara det, men då krävs klart större politiska åtgärder som minskar utsläppen, till exempel satsningar på energieffektiv teknik och fler fossilfria alternativ inom transport- och industrisektorn, säger Åsa Tynell.

Några globala trender fortsätter, mer eller mindre starkt, i alla fyra scenarierna. Bland annat kommer den globala uppvärmningen att fortgå, med resultat att torra och varma områden blir ännu torrare och varmare. Medan områden nära polerna, som Sverige, får ökad nederbörd.

Fattigdomen minskar och utbildningsnivån ökar, generellt sett, både i fattiga och rika länder. Fler människor får tillgång till el och bra bostäder, och möjligheten att resa eller flytta.

Befolkningstillväxten fortsätter, men avtar troligtvis efter 2050.