Energi

Fracking tar USA till energitoppen

Genom den stora satsningen på utvinning av skiffergas med metoden fracking passerar USA i år Ryssland som världens största energiproducent.

Publicerad

Tidningen Wall Street Journal har låtit sammanställa uppgifter om produktionen av olja och gas i så kallade oljeekvivalenter. Resultatet blir att USA i år kommer att producera 22,2 miljoner fat per dag. Ryssland offentliggör inte statisk över produktionen, men den ryska regeringen har lagt en prognos för 2013 på 21,8 miljoner fat per dag. (Ett fat är lika med 159 liter).

Står sig uppgifterna i prognosen blir USA i år den största producenten av olja och gas.

Ökningen beror på den kraftiga satsningen på utvinning av skiffergas i USA genom metoden fracking (frakturering). Man borrar sig därvid ned till djupa olje och gasförande skiffrar och pumpar ned vatten, kemikalier och sand under högt tryck. Denna sörja spränger skifferlagren och frigör olja och gas.

genom fracking har USA de senaste fem åren kunnat minska sin import av naturgas med 32 procent och oljeimporten med 15 procent.

Enligt bedömningar kommer USA att kunna göra sig oberoende av oljeimport från Mellanöstern om några år genom att bygga ut verksamheten med skiffergasutvinning.

Utvinningsmetoden har kritiserats hårt av miljögrupper för att den riskerar att förstöra grundvattnet och att exploateringen lämnar stora spår efter sig i landskapet.