Energi

Elpriserna stoppar inte industrin – ”Värre för konkurrenterna”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

I vintras stängde Holmen under visst rabalder flera av sina pappersbruk. Elpriset var för högt. Nu är det ännu högre, men skogsföretaget kör ändå på som vanligt.

Publicerad

Elpriset håller sig envist fast på de rekordhöga nivåer, speciellt i södra Sverige, vilket till stora delar hänger ihop med det ännu högre prisläget ute i Europa. Visserligen faller det nu, åtminstone tillfälligt, sedan det börjat blåsa, men inför framtiden visar kontrakten på elbörsen på en dyr vinter.

För den elintensiva industrin kostar det på.

I vintras stängde Holmen ner några av sina pappersbruk ett antal dagar när elpriset drog i väg. Nu är det ännu högre, men att stänga är inte aktuellt.

– Omständigheterna är delvis annorlunda, det var helt enkelt inte värt att köra då, säger Stina Sandell, kommunikationsdirektör på Holmen.

– Det är ett högt leveranstryck nu och företagen har kanske inga lager, säger Johan Bruce, energidirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna, om att det i nuläget inte verkar vara något företag som drar i bromsen till följd av det höga elpriset.

Peter Kihlgren, vd för kemiföretaget Kemira och tillträdande ordförande för SKGS (intresseorganisation för basindustrins energifrågor), fyller i:

– Finns flera aspekter på ett sånt beslut, om man nu har möjligheten, säger han och tillägger att det inte möjligt att stoppa produktionen för hans företag som kör dygnet runt.

Skillnaden från i vintras är också att pristopparna då var tillfälliga, nu har strömmen varit ovanligt dyr en längre tid. Johan Bruce pekar också på att många företag har prissäkrat sig, tecknat fasta kontrakt på lägre nivåer. Men prissäkringar görs sällan till 100 procent, så visst slår det här på företagens marginaler, enligt Johan Bruce. Fast det finns en viss tröst:

Värre för konkurrenterna i Europa

– Konkurrenterna i Europa har det ännu värre, säger Johan Bruce och pekar på att det därmed förmodligen blir lättare att föra över de dyrare kostnaderna på kunderna.

Grundkritiken från Holmen och industrin som helhet kvarstår, att det finns ett systemfel, att elströmmarna från norr inte når ner till södra Sverige i tillräcklig utsträckning, vilket gör att prisskillnaderna mellan norr och söder har kommit att bli extra stora.

Avgörande orsak till de rekordhöga priserna i nuläget är de skenande gaspriserna, ihop med höga kostnader för utsläppsrätter, som driver upp elpriserna i Europa. Med fler kablar över gränserna importeras dessa priser även till Sverige. De två relativt nystängda reaktorerna i Ringhals i södra Sverige påverkar också till viss del, oklart hur mycket, enligt Johan Bruce.

Elpriset augusti 2020–augusti 2021

Elprisets utveckling senaste året, snittvärden för månaden. (Så här långt in i september har priserna stigit ytterligare.)

 

ElområdeGeografiskt områdeAugusti 2021Augusti 2020
1Norra Norrland59 öre/kWh18 öre/kWh
2Södra och mellersta Norrland59 öre/kWh18 öre/kWh
3Svealand och norra Götaland67 öre/kWh35 öre/kWh
4Södra Götaland86 öre/kWh42 öre/kWh

 

Källa: Nordpool