Energi

El ur luften ny energikälla

Anordningar placerade på hustaken som fångar upp elektricitet ur luften kan bli en framtida energikälla.

Publicerad

Vid American Chemical Societys national meeting denna vecka presenterades idén om att fånga elektricitet ur luften.

Forskare har tidigare trott att vattendroppar i atmosfären var elektriskt neutrala, och förblev så även om de kom i kontakt med elektriska laddningar från dammpartikalr eller andra vätskor.

Men ny forskning visar att vattendropparna tar upp laddningar. Fernando Galembeck vid universitetet i Campinas i Brasilien har bevisat detta genom simuleringar.

Galembeck och hans kolleger har använt små partiklar av kiseldioxid och aluminiumfosfat, som är vanliga partiklar i luften, och noterar att kiseldioxid blir mer negativt laddat i fuktig miljö samtidigt som aluminiumfosfat blir mer positivt laddat.

Han menar att man i framtiden skulle kunna utveckla hygroelektriska elsamlare, som likt solceller på taken fångar upp elektricitet. En möjlighet att få el i områden med högluftfuktighet.