Energi

Bred enighet om tuffare kemikaliepolitik

Nio av tio ledande riksdagskandidater tycker att det behövs en tuffare klimatpolitik. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Publicerad

92 procent av partiernas ledande riksdagskandidater anser att det behövs en noggrannare miljöövervakning om kemikalier och 95 procent tycker att högre krav bör ställas på industrin och handeln att redovisa produkters innehåll.

- Svaren visar att det finns en bred samsyn kring att det behövs både mer information och kunskap på kemikalieområdet. En ökad öppenhet om innehåll i produkter skulle underlätta riskbedömning och kunskapsspridning, och i förlängningen också utveckling och anpassning av styrmedel och krav för att minska påverkan från kemikalier, säger IVL:s forskningschef Johan Munthe i ett pressmeddelande.

91 procent av de riksdagskandidater som har svarat på enkäten tyckte också att Sverige bör vara mer aktivt inom EU för att driva på en utveckling mot skarpare lagstiftning inom kemikalieområdet.

I undersökningen ställdes samma frågor till allmänheten. Även där fanns ett stort stöd, 93 procent, för att högre krav ska ställas på industri och handel om att redovisa produkters innehåll. 86 procent svarade att det behövs en noggrannare miljöövervakning rörande kemikalier och 81 procent ansåg att Sverige bör vara mer aktivt inom EU för att driva på en skarpare lagstiftning på kemikalieområdet.

- Att det finns en så stor enighet både bland politiker och allmänhet är glädjande. Kemikaliefrågan är helt uppenbart ingen partipolitisk fråga utan här handlar det om prioriteringar och om att gå från ord till handling, säger Johan Munthe.

Han tycker också att det behövs en diskussion om varför så mycket kemikalier används i samhället och vilka funktioner de har.

- Jag tror att en ökad förståelse om kemikaliernas funktion skulle skapa förutsättningarna för en nyanserad diskussion om både nytta och risker och därmed lägga en grund för beslut om vad vi accepterar och vad vi vill bli av med, säger han.

Undersökningen bland riksdagskandidaterna gjordes av pr-byrån Westanders. Frågorna ställdes till 510 riksdagskandidater och 373 personer, det vill säga 73 procent, svarade. Samma frågor ställdes till allmänheten via undersökningsföretaget Sifo.

Ny Teknik har tidigare rapporterat om att IVL:s enkätundersökning också har visat att riksdagskandidaterna tycker att klimatförändringarna är det största miljöproblemet.